Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så arbetar kommunen i mottagandet av flyktingar från Ukraina

Vad gäller för ukrainska medborgare som kommer till Sverige?

Ukrainska medborgare som kommer till Sverige är viseringsfria i 90 dagar och får vistas här utan att söka något tillstånd under denna tid. Efter 90 dagar kan man söka asyl eller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket och får då samhällets stöd Migrationsverket ansvarar för mat och logi.

På Migrationsverkets webbplats finns information och en e-tjänst om för ansökan om skydd

Kommunens roll i mottagandet

Från 1 juli 2022 gäller ett regelverk som reglerar kommunernas ansvar för att ordna boende åt personer som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Målet med regelverket är att uppnå en jämnare fördelning av flyktingar över landet.

Migrationsverket ansvarar för fördelningen till respektive kommun och anvisar aktuella personer. Haninge kommun anvisades under förra året 59 personer från Ukraina, som bor i kommunens regi. Som det ser ut nu kommer kommunen inte få fler anvisade personer från Ukraina, vilket beror på att andra kommuner i landet har mer utrymme och att Migrationsverket har i uppdrag göra en jämn fördelning av placeringar i hela Sverige. 

Om ukrainska flyktingar som nu bor i Haninge behöver hjälp med boende ska de besöka Migrationsverket och kommer att erbjudas ett boende där det finns plats i en annan kommun.

Vilket stöd kan ukrainska flyktingar som redan bor i Haninge kommun få?

Haninge kommun har insatser för flyktingar för att ge stöd och samhällsinformation på olika sätt. Bland annat finns en ukrainsktalande lots. Det finns också fler stödinsatser och aktiviteter i Haninge, exempelvis finns ukrainsktalande psykologstöd för barn via Rädda Barnens projektet Unite samt föräldrastödskurser på ukrainska.

Kommunens mottagning för nyanlända elever och elevhälsan har en viktig roll och kan rikta olika former av stöd till de elever som går i våra förskolor och skolor.

På kommunens bibliotek finns språkcaféer. Kultur- och fritidsförvaltningen bjuder in till olika aktiviteter för familjer och ungdomar. Det finns även andra aktiviteter runt om i Storstockholm inom föreningslivet och olika organisationer.  

Asylsökande och sökande inom massflyktsdirektivet har också tillgång till studieförbundens och folkhögskolornas ”Svenska från dag 1”. Kurser finns både i Haninge och i Storstockholm. 

Information om sjukvård för ukrainska flyktingar

Information om vård till flyktingar från Ukraina finns på Region Stockholms webbsida, Healthcare in Stockholm County.

Vad gäller för ensamkommande ukrainska barn?

För barn som kommer utan vårdnadshavare har kommunen ansvar redan från att de kommer till Sverige. Barn som flytt utan vårdnadshavare har rätt till ett tryggt och ordnat omhändertagande och ska alltid mötas av socialtjänsten vid ankomst till Sverige. Du som möter barn som ensamma kommit till Sverige måste därför omgående ta kontakt med socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 22 februari 2023