Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Välkommen på dialogmöte för föreningar som vill söka bidrag hos socialnämnden

Social- och äldreförvaltningen bjuder in till digital dialog den 27 juni för föreningar som vill söka bidrag genom ett så kallat partnerskap med socialnämnden. Partnerskapet är till för ideella föreningar som arbetar med stöd till brottsoffer, stöd till personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblematik eller som arbetar med frågor om trygghetsskapande, utanförskap, kriminalitet eller våld.

Flera olika människors händer Foto: Mostphotos

När: 27 juni kl 17.00 – 19.00
Var: Digitalt på Teams

Vilka föreningar kan söka?

Föreningar som kan ansöka om bidrag genom bidragsformen partnerskap ska ha verksamhet som är inriktad på något av följande områden:

  • stöd till personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga
  • stöd till personer med beroendeproblematik
  • socialt utanförskap och isolering
  • stöd till brottsoffer
  • trygghetsskapande insatser
  • förebygga kriminalitet
  • förebygga våld

Behöver vi förbereda oss innan mötet?

De föreningar som deltar ombeds förbereda en kort sammanställning av den nuvarande samhällsbilden inom den inriktning föreningen har och hur efterfrågan och behovet av föreningens insatser ser ut.

En del av processen för att söka partnerskap 

Mötet ingår i processen att söka föreningsbidrag inför 2023 genom bidragsformen partnerskap. Ett partnerskap utgår ifrån behov- och lägesbild för boende i Haninge och sker i samverkan med social- och äldreförvaltningen. Det är inget krav att vara med på mötet för att söka bidrag.

Vill ni delta? Anmäl er förening via mail så skickar vi ut en länk till det digitala mötet. Sista anmälningsdag är den 23 juni.

snforeningsbidrag@haninge.se

Läs mer om socialnämndens föreningsbidrag och partnerskap  

Senast uppdaterad: 7 september 2022