Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Den nya utökade visselblåsarlagen – så ska den fungera i praktiken

Den nya utökade visselblåsarlagen (lagen för personer som rapporterar om missförhållanden) började gälla i december 2021 men kommunen har haft till juli 2022 på sig att genomföra de ändringar som krävs.

Visselblåsare Foto: Mostphotos.se

Syftet med lagen är att skydda den som rapporterar missförhållanden. Anmälaren har rätt att bryta mot tystnadsplikten, får inte utsättas för repressalier och skyddas av sekretess.

Kretsen av de som skyddas har utökats i den nya lagen och gäller alla som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått information om missförhållanden. Det gäller till exempel egenföretagare, leverantörer, tidigare anställda med flera. Även övriga oegentligheter som inte är av allmänt intresse och omfattas av skyddet kan anmälas i kanalen av övriga medborgare i kommunen.

Tidigare gällde skyddet anmälningar av allvarliga missförhållanden. I den nya lagen gäller skyddet istället anmälningar av missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram - eller som strider mot svensk lagstiftning och EU-rätten.

Ny riktlinje

Kommundirektören har beslutat om en ny riktlinje för hantering av anmälningarna. En intern grupp bestående av kommunjurist, HR-direktör, förhandlingschef samt representant från internkontrollen kommer att hantera anmälningarna och göra en utredning. Vid behov anlitas även extern kompetens.

När utredningen är klar kommer kommundirektören att besluta om ärendet ska avskrivas eller överlämnas till förvaltningen för åtgärder och eventuell polisanmälan.

I den nya lagen ges även möjlighet för den som vill anmäla att vända sig till de externa myndigheter som regeringen har utsett för att utreda anmälningar.

Läs mer om visselblåsarärenden och oegentligheter

Senast uppdaterad: 21 juni 2022