Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hög tid att klippa häcken

Under högsommaren när växtligheten är som mest prunkande är det viktigt att du som fastighetsägare klipper och håller efter häckar och annan skymmande växtlighet längs med din tomtgräns. Detta för att säkra god sikt för alla trafikanter och därmed också skapar trygga och säkra vägar och gång- och cykelbanor.

Illustration över hur man bör klippa skymmande växtlighet för att skapa trygga och säkra vägar i Haninge Foto: Illustration: Tomas Öhrling

Varje år skadas gående, cyklister och bilister i trafiken på grund av dålig sikt. Du som fastighetsägare har en skyldighet att klippa häckar och beskära träd för att skapa säker trafik och god sikt på gatorna.

När du klipper häckar och skymmande växtlighet längs din tomtgräns, tänk på att säkra att:

  • sikten är fri för trafikanter – gående, cyklister och bilister
  • även vägmärken och gatunamnsskyltar blir väl synliga
  • säkerställa att grenar eller liknande inte kan skada förbipasserande
  • att gående och cyklister inte tvingas ut i körbanan på grund av hinder på trottoaren
  • säkerställa att grenar eller liknande inte hänger ut för arbetsfordon som bussar, blåljuspersonal och renhållningsfordon
  • säkerställa att all belysning är fri från grenar och att växter inte når upp till ledningar
  • ta bort växter runt stolpar då de måste vara tillgängliga vid eventuellt servicearbete

Tillsammans skapar vi trygga och säkra vägar i Haninge

Här kan du läsa mer om skymmande växtlighet och även ta del av foldern Klipp häcken – vad du som tomtägare kan göra för att förbättra sikten på din gata

Senast uppdaterad: 7 juli 2022