Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny politisk ledning i Haninge kommun – tillträder efter årsskiftet

Under kommunfullmäktige den 12 december 2022 valdes ordförande och ledamöter till kommunstyrelsen och nämnder i Haninge kommun. Sven Gustafsson (M) valdes till kommunstyrelsens ordförande.

Klubba på podiet i Skärgårdssalen som används vid kommunfullmäktige Foto: Jan-Erik Kaiser

Kommunfullmäktige beslutade även om ny nämndsorganisation. Grund- och förskolenämnden ersätts av två nya nämnder: barn- och förskolenämnden och grundskolenämnden. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden upphör – arbetsmarknadsfrågorna flyttas i stället till den nya gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och demokratinämnden slås ihop till den nya idrotts-, kultur- och fritidsnämnden.

Den nya politiska kommunledningen för mandatperioden 2023–2026 utgörs av en koalition mellan Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Presidium i kommunens nämnder för den kommande mandatperioden är som följer:

Kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M), ordförande
Nicole Forslund (L), 1:e vice ordförande
Meeri Wasberg (S), 2:e vice ordförande

Barn- och förskolenämnden

Pernilla Kjellin (M), ordförande
Anneli Ahl (KD), 1:e vice ordförande
Mikko Svensson (S), 2:e vice ordförande

Grundskolenämnden

Veronica Pagard Salem (M), ordförande
Lennart Gran (L), 1:e vice ordförande
Maria Fägersten (S), 2:e vice ordförande

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Adam Simonsson (L), ordförande
Alexandra Anstrell (M), 1:e vice ordförande
Annett Haaf (S), 2:e vice ordförande

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden

Nicole Forslund (L), ordförande
Michael Fridebäck (M), 1:e vice ordförande
Robert Schönbeck (S), 2:e vice ordförande

Stadsbyggnadsnämnden

Martin Strömvall (KD), ordförande
Nonna Karnova (M), 1:e vice ordförande
Carl Melin (S), 2:e vice ordförande

Socialnämnden

Sedat Dogus (M), ordförande
Mia Franzén (L), 1:e vice ordförande
Ann-Christine Erlandsson (S), 2:e vice ordförande

Äldrenämnden

Jens Davidson (KD), ordförande
Kristoffer Eriksson (M), 1:e vice ordförande
Guy Lööw (S), 2:e vice ordförande

Krisledningsnämnden

Sven Gustafsson (M), ordförande
Meeri Wasberg (S), vice ordförande

Valnämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M), ordförande
Kenneth Forsberg (S), vice ordförande

Den politiska ledningen för mandatperioden 2023–2026 tillträder 1 januari 2023.

Mer information om vad som händer efter valet

Senast uppdaterad: 13 december 2022