Haninge representerade Sverige i europeiskt skolutvecklingsprojekt

Hur ska skolan kunna möta vår tids utmaningar i matte, teknik, biologi, fysik och kemi? Det europeiska projektet ATS STEM, där Haninge ingår som Sveriges representant, har försökt besvara frågan genom att bland annat undersöka digitaliseringens möjligheter. Redan nu i höst kan grundskolan börja dra nytta av projektets resultat.

Tre elever jobbar tillsammans på en laptop Foto: Mostphotos

I linje med utbildningsförvaltningens ambition att verka för en innovativ skola har Haninge deltagit i ATS STEM. Det har varit ett stort och ambitiöst projekt där sju grundskolor i Haninge deltagit tillsammans med över 100 skolor från andra europeiska länder. I Haninges grundskolor kommer resultaten från och med nu i höst att användas till att stödja kvaliteten i undervisningen.

- Efter att ha pågått sedan 2019 avslutades projektet med en konferens i maj i år. Men det är egentligen nu det hela börjar. Nu kommer projektets resultat börja användas i Haninges grundskolor, både på en mer övergripande nivå och i klassrummen, säger Eva Hartell forskningsledare i Haninge.

Läs mer om projektet ATS STEM.

Senast uppdaterad: 14 september 2022