Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Välkommen till ett nytt läsår i Haninges skolor!

Nu välkomnar vi våra elever till ett nytt läsår i Haninges skolor. Höstterminen 2022 börjar torsdagen den 18 augusti.

Skolbarn läser vid skolbänken Foto: Mostphotos

Skolorna informerar vårdnadshavare och elever separat om vad som gäller för deras skolstart.

Rekommendationer med anledning av pandemin

Stanna hemma om du är sjuk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19 stannar hemma från skolan eller förskolan. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber och hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Det gäller även efter ett negativt självtest. 

Vaccination och råd för ovaccinerade

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till alla som är 12 år och äldre, samt rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att fortsatt vidta särskilda försiktighetsåtgärder som att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Förskoleverksamhet och skolor har ingen skyldighet att anpassa sin verksamhet till personal och anhöriga som är ovaccinerade.

Undervisning bedrivs på plats

Tidigare under pandemin var det möjligt att erbjuda elever fjärr- eller distansundervisning med stöd av den tillfälliga förordningen (2020:115). Den möjligheten togs bort den 1 april 2022. Eventuell frånvaro bland elever och personal ska därför från detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar, och all undervisning ska bedrivas på plats. Förordningen har i sin helhet upphört att gälla från och med den 1 augusti 2022. 

Förebyggande arbete är alltid viktigt

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, så som goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan även motverka spridningen av andra smittsamma sjukdomar.

Mer information med anledning av pandemin

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin (Skolverket)

Säkra skolvägar

När skolorna startar kommer det bli mer trafik runt våra skolmiljöer.

Här kan du läsa mer om säkra skolvägar.

Terminstider och skollov

Hålltider för läsåret 2022/2023

Senast uppdaterad: 19 augusti 2022