Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utökat stöd för personer som vill lämna en kriminell livsstil

Som en del i det brottsförebyggande arbetet har kommunens social- och äldreförvaltning utvidgat sin målgrupp och sitt uppdrag. Två samordnare är rekryterade till öppenvården med uppdrag att stödja och samordna insatser för personer som vill lämna en kriminell livsstil.

Folksamling Foto: Mostphotos

Samordnarna hjälper personer som vill lämna kriminalitet att upprätta alla nödvändiga kontakter för att exempelvis komma ut i arbete, bli drogfria eller hitta en meningsfull fritid. Upplägget är individuellt och bygger på samverkan av kommunens insatser och polisen om personen har godkänt ett sådant informationsutbyte.

För avhoppare med hotbild har kommunen särskilda rutiner med förhöjda säkerhetsåtgärder och en extra snabb handläggning. Socialtjänsten utreder och bedömer då behov av stöd och polisen står för risk- och hotbildsbedömningar för planering av skydd och säkerhet.

Utöver personligt stöd erbjuds deltagarna bearbeta kriminella tankemönster för att komma bort från kriminella miljöer, normer och värderingar och skapa en normal vardag och förebygga återfall i ny brottslighet.

Relaterad information

Senast uppdaterad: 13 april 2022