Slutspurt för skolenkäten

Söndagen den 10 april är sista chansen att tycka till om förskolan eller skolan i skolenkäten. Årets enkät vänder sig till vårdnadshavare till barn i förskolan och pedagogisk omsorg samt elever i årskurs 4 och 8 i grundskolan och grundsärskolan.

Skolenkäten genomförs i mars varje år. I den får elever och vårdnadshavare tycka till om hur förskolan respektive skolan fungerar. Resultatet utgör ett av de verktyg som förskolan, pedagogisk omsorg och skolorna använder i sitt kvalitetsarbete. Undersökningen ger dem en uppfattning om vilka frågor de behöver arbeta vidare med.

Om skolenkätenen 2022

Senast uppdaterad: 6 april 2022