Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hög tillväxt och goda framtidsutsikter i Haninge

Haninge kommun redovisade ett positivt resultat på 623,2 miljoner kronor 2021. Det visar årsredovisningen som klubbades i kommunfullmäktige på måndagen. Överskottet berodde bland annat på försäljning av mark och ökade skatteintäkter. Kommunen har en stabil ekonomi i balans vilket är en viktig förutsättning för att kunna växa på ett hållbart sätt. Trots pandemin lyckades kommunen under året avverka flera steg mot visionen om ett godare liv för medborgarna.

Haninge kommunhus med rosa magnolia i förgrunden Haninge kommunhus Foto: Johan Gustafsson

Haninge kommuns resultat på 623,2 miljoner kronor 2021 var 490,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. Överskottet beror framför allt på exploateringsintäkter för markförsäljning och ökade skatteintäkter för 2021 samt på minskade omkostnader för verksamheter och statsbidrag kopplade till pandemin. Den största delen av överskottet, exploateringsintäkterna för markförsäljning, är låsta till kostnader kopplade till exploateringen.

Haninge är en ledande tillväxtkommun och en god ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna göra investeringar i välfärden och växa på ett hållbart sätt. Kommunes tillväxt innebär ett positivt läge för framtiden, och Haninges utveckling från förort till stad.

Pandemin satte sin prägel

Pandemin påverkade kommunens verksamheter i hög grad under året. Kommunen följde myndigheternas restriktioner och förvaltningarna behövde snabbt prioritera om resurser för att kunna ge en så god service som möjligt till medborgarna under rådande läge. Förändrade arbetssätt, verksamhet på distans och fler utomhusaktiviteter inom exempelvis kultur och fritid blev snabbt vardag. Vaccinkrav infördes också vid nyanställningar för att öka tryggheten för de medborgare som kom i kontakt med kommunen och för medarbetarna.

På väg mot ett godare liv i Haninge

Trots pandemin avverkades under året flera steg på vägen mot kommunens vision om ett gott liv i Haninge för medborgarna. Här är ett axplock:

  • Jobbsatsningar gjorde att fler kunde komma i arbete och 560 ungdomar fick feriejobb.
  • Rekordmånga grundskoleelever blev behöriga till gymnasiet och meritvärdet ökade.
  • Växthusgaserna minskade från kommunens resor och transporter.
  • Äldreomsorgen satsade på kompetensutveckling och välfärdsteknik för en utvecklad omsorg om våra äldre.
  • Nöjd-kund-index för företagare uppvisade det högsta resultatet någonsin för Haninge.
  • Ungdomsrånen minskade, och trygghetsmätningar visade på bättre eller likvärdiga resultat jämfört med tidigare trygghetsmätningar.
  • Utomhusevenemang och uppsökande kulturevenemang blev populära hos invånarna och de bidrog till en demokratisering av kulturutbudet.

Mer information om årsredovisningen och vad kommunen åstadkom under 2021.

Senast uppdaterad: 5 april 2022