Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Försiktig återgång till skola – skolans verksamhet efter 29 september

Efter den 29 september upphör föreskrifter och allmänna rekommendationer kring covid-19, även de som riktar sig mot skola. Det är den höga vaccinationstäckningen som ligger till grund för förändringarna som träder i kraft efter den 29 september. Istället vidtar allmänna råd med rekommendationer till den enskilda individen att förhindra smitta, bestämmelserna utgår från smittskyddslagen (2004:168). Det betyder att var och en av oss behöver fortsätta ta ansvar för att inte sprida smittan vidare.

Kvinna med ljust hår står framför en skoltavla med postitlapar och pekar mot en av dem. Försiktig återgång till skola Foto: Haninge kommun

Även om föreskrifterna nu upphör har vi en pågående pandemi och återgången till kontor och skola behöver ske gradvis och med försiktighet. Det finns fortfarande risk för nya utbrott och det gäller särskilt i områden där vaccinationstäckningen är lägre. I och med de upphörda föreskrifterna är det särskilt viktigt att elever, vårdnadshavare och skolpersonal stannar hemma vid sjukdom.

I de nya allmänna råden finns en särskild del som riktar sig till ovaccinerade. Dessa råd innefattar bland annat att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Råden till ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. 

Eventuella särskilda rekommendationer kring covid-19 ligger framöver på kommunen som utgår från det aktuella läget i området, utifrån vaccinationsgrad och smittläge. Skolverksamheterna har ett generellt ansvar att förhindra smitta och eventuella åtgärder balanserar mellan barn och ungdomars välbefinnande och risker för ökad smittspridning.

Haninge kommuns skolor och utbildningsförvaltning har en fortsatt beredskap och kan snabbt ställa om vid förändrat läge. Kommunens för-, grund- och gymnasieskolor arbetar med risk- och konsekvensanalyser som ligger till grund för eventuella förändringar i verksamheterna.

Vad som gäller på enskilda skolor kommuniceras direkt till vårdnadshavare.

Mer om vad som gäller i skolan efter den 29 september kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida. 

Mer om Haninge kommuns skolor arbetar kring covid-19 finns att läsa här. 

Senast uppdaterad: 28 september 2021