Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu tas det första spadtaget i utvecklingen av Jordbro

På onsdag den 27 oktober tas det första spadtaget i etapp 1 av utvecklingen av Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel. Det firar vi genom att bjuda in till ett spadtagsevent på Hurtigs torg i Jordbro kl 16-18. Vi bjuder på fika, uppträdande med artister från Vägen ut – Vi unga, tal samt mingel med byggaktörer, förtroendevalda och representanter från Haninge kommun.

Skiss över Jordbro etapp 1 Visionsbild över kvarteret Näckrosen, med 367 hyreslägenheter samt en förskola Foto: Kirsh + Dereka Arkitekter

Välkommen på spadtagsevent för etapp 1 i Jordbro

Datum: Onsdagen den 27 oktober
Tid: Kl 16-18
Plats: Hurtigs torg, Jordbro centrum

Vi välkomnar dig som bor och verkar i Jordbro att tillsammans med oss fira att utvecklingen av Jordbros centrala delar är i gång. Vi bjuder på fika och uppträdande av artisterna Manu och CESSN från Vägen ut – Vi unga, tal samt mingel med byggaktörer, förtroendevalda och representanter från Haninge kommun. Varmt välkommen!

Kvarteret Näckrosen med hållbarhet i fokus

I den första etappen av utvecklingen av Jordbro byggs kvarteret Näckrosen bestående av 367 hyreslägenheter varav 12 LSS-lägenheter samt en förskola. Parallellt med byggnationen av bostäder byggs även nya gator samt gång- och cykelvägar. Gestaltningen av området kommer att präglas av hög arkitektonisk ambition med omsorg om detaljer kring entréer, portar och fönster. Med varierande fasadvolymer och med utskjutande byggnadsdelar som burspråk, variationer i takhöjd och fönstersättning blir området ett samtida tillägg i stadsbilden. För att knyta an till Jordbros karaktär kommer man arbeta i material som redan finns på platsen som puts, tegel och trä och även lägga till nya material som plåt och skiffer.

Det nya kvarteret Näckrosen byggs av Sveafastigheter och med hållbarhet i fokus – med återbrukat armeringsjärn samt grön betong i platta, platsgjuten stomme och undergjutningar, som tillsammans beräknas generera 44 procents lägre koldioxidutsläpp jämfört med ny armering och traditionell betong.

Ett nytt Jordbro tar form

Under 2021 fortsätter och påbörjar Haninge kommun flera projekt i Jordbro. Tillsammans möjliggör projekten att fler kan bo i Jordbro i nära anslutning till service, skolor, kultur och vacker parkmiljö.

  • I april 2021 flyttade kultur- och fritidsverksamheten med bibliotek och fritidsgård in i nya moderna lokaler i centrum.
  • I oktober 2021 startar byggnationen av den första etappen i utvecklingen av Jordbros centrala delar som innebär 367 nya hyreslägenheter varav 12 LSS-lägenheter och en ny förskola. Samtidigt pågår också byggandet av nya gator, nya gång- och cykelvägar i området.
  • Tornberget bygger förskolan Hemsö på samma tomt som den tidigare byggnaden stod på.
  • Till våren 2022 blir upprustningen av populära Höglundaparken klar.
  • I nästa etapp i utvecklingen av Jordbros centrala delar planeras för ett nytt centrum samt ett nytt allaktivitetshus med rum för handel och kultur alldeles nära pendeltågsstationen samt för omkring 270 lägenheter. Granskning av denna detaljplan sker under första kvartalet 2022.

Läs mer om vad som sker i Jordbro samt ta del utvecklingsplanerna för stadsdelen

Senast uppdaterad: 3 november 2021