Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nu är det första spadtaget för stadsutvecklingen av Jordbro taget

Den 27 oktober tog Haninge kommun, Sveafastigheter och SBB det första spadtaget för utvecklingen av Jordbros centrala delar. Byggstarten av denna första etapp är en viktig milstolpe i utvecklingen av Jordbro till en attraktiv, levande och hållbar stadsdel.

– Vilket spadtag det blev! Det var en härlig stämning och vad roligt att så många Jordbrobor var på plats. Fantastiskt att vi är nu igång med denna viktiga första etapp av utvecklingen av Jordbro som betyder mycket för kommunen respektive för Jordbroborna, säger Caroline Thunström, mark- och exploateringschef i Haninge kommun.

I samband med spadtaget bjöds Jordbrobor in att tillsammans med byggaktörer, tjänstepersoner och förtroendevalda från Haninge kommun denna viktiga händelse. Byggstarten firades med artistuppträdanden med de lokala artisterna DJ Tajo, Manu, CESSN och Chelsea Muco från Vägen ut – Vi unga, fika samt samtal kring projektet.

Artistuppträdande på scen i tält med publikArtistuppträdande med Chelsea Muco och CESSNFoto: Fredrik Hjerling

Kvarteret Näckrosen med hållbarhet i fokus

I den första etappen av utvecklingen av Jordbro bygger Sveafastigheter kvarteret Näckrosen bestående av 367 hyreslägenheter varav 12 LSS-lägenheter samt en förskola. Parallellt med byggnationen av bostäder bygger Haninge kommun även nya gator samt gång- och cykelvägar.

Skiss över Jordbro etapp 1Visionsbild över kvarteret Näckrosen, med 367 hyreslägenheter samt en förskolaFoto: Kirsh + Dereka Arkitekter

Gestaltningen av området kommer att präglas av hög arkitektonisk ambition med omsorg om detaljer kring entréer, portar och fönster. Med varierande fasadvolymer och med utskjutande byggnadsdelar som burspråk, variationer i takhöjd och fönstersättning blir området ett samtida tillägg i stadsbilden. För att knyta an till Jordbros karaktär kommer material som redan finns på platsen användas såsom puts, tegel och trä och även nya material som plåt och skiffer läggs till.

Det nya kvarteret Näckrosen byggs av Sveafastigheter med hållbarhet i fokus – med återvunnet armeringsjärn samt grön betong i grundplatta, platsgjutna källarväggar och undergjutningar. Åtgärderna, tillsammans med en optimerad konstruktion, beräknas minska koldioxidutsläppet med minst 40 procent jämfört med om ny armering, traditionell betong och standardiserad konstruktion använts.   

Ett nytt Jordbro tar form

Under 2021 fortsätter och påbörjar Haninge kommun flera projekt i Jordbro. Tillsammans möjliggör projekten att fler kan bo i Jordbro i nära anslutning till service, skolor, kultur och vacker parkmiljö.

  • I april 2021 flyttade kultur- och fritidsverksamheten Nästa Jordbro (dvs biblioteket och fritidsgården tillsammans med Haninge kultur) in i nya moderna lokaler i centrum.
  • I oktober 2021 startar byggnationen av den första etappen i utvecklingen av Jordbros centrala delar som innebär 367 nya hyreslägenheter varav 12 LSS-lägenheter och en ny förskola. Samtidigt pågår också byggandet av nya gator och nya gång- och cykelvägar i området.
  • Under byggtiden av första etappen arbetar Nästa Jordbro (biblioteket och fritidsgården tillsammans med Haninge kultur) med olika insatser för att skapa trivsamma gemensamhetsytor och aktiviteter att umgås kring på Hurtigs torg.
  • Tornberget bygger förskolan Hemsö på samma tomt som den tidigare byggnaden stod på.
  • Till våren 2022 blir upprustningen av populära Höglundaparken klar.
  • I nästa etapp i utvecklingen av Jordbros centrala delar planeras för ett nytt centrum med rum för handel och ett nytt allaktivitetshus med rum för kultur nära pendeltågsstationen samt för omkring 270 lägenheter. Granskning av denna detaljplan sker under våren 2022.

Ta del av pressmeddelande från Haninge kommun

Ta del av pressmeddelande från Sveafastigheter

Läs mer om vad som sker i Jordbro samt ta del utvecklingsplanerna för stadsdelen

Senast uppdaterad: 3 november 2021