Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges kommunala förskolor i unikt samarbete med Linköpings universitet om utsatta barn

Att våga se, höra och göra. Det är temat för en unik satsning kring utsatta barn som kommunens förskolor jobbar med. Meningen är att pedagogerna ska bli ännu bättre på att uppmärksamma och stödja denna grupp av barn. Satsningen sker i samarbete med Barnafrid vid Linköpings universitet och kommunens enhet för trygghet och säkerhet.

Ledsen pojke i förskoleåldern med glasögon tittar in i kameran Foto: Mostphotos

Våld mot barn förekommer i alla delar av samhället. Det kan handla om fysiskt eller psykiskt våld, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp. Förutom de grundläggande svårigheter som att leva med våld för med sig kan det också vara svårt att ta till sig undervisningen i förskolan för de drabbade barnen.

Mot bakgrund av detta påbörjade förskolorna ett projekt 2018, som en del i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Syftet var att tidigt uppmärksamma, bemöta och stödja utsatta barn. En utvärdering från förra året visade att satsningen gett goda resultat. Pedagogerna som deltog upplevde att de fått ökad kunskap och kände sig tryggare i att kontakta socialtjänsten.

Hela organisationen ska involveras

Kommunens förskolor har nu därför valt att vidareutveckla arbetet, som går under namnet ”Att våga se, höra och göra”. Ambitionen är att involvera hela organisationen, och man har under hösten inlett ett samarbete med Barnafrid vid Linköpings universitet, som är ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn.

- Det finns ingenting som berör mig lika illa som våld, övergrepp eller kränkningar riktade mot barn. Därför är jag mycket glad över det här unika samarbetet för att de som jobbar med barn i Haninge ska ges ännu bättre möjligheter till att upptäcka och stödja barn som far illa. Det här arbetet måste alltid ha högsta prioritet och samhället får aldrig svika barnen, säger Tobias Hammarberg, ordförande i grund- och förskolenämnden och kommunalråd (L).

Jämlika förutsättningar och likvärdighet i arbetet

Arbetet är ett led i att skapa jämlika förutsättningar för barnen i Haninges kommunala förskolor och uppfylla FN:s barnkonvention.

- De utsatta barnen finns mitt ibland oss och med rätt kunskap vet vi att vi kan göra skillnad. Det känns därför bra att vi nu fördjupar och breddar vårt arbete i samarbete med Barnafrid. Det ger processen en särskild tyngd. Samtliga pedagoger kommer få gå Barnafrids digitala basutbildning, och vi har också tagit stöd av forskare för att formulera gemensamma strategier och skapa en likvärdighet i hur vi jobbar, säger Åsa Harge, verksamhetschef för förskolan.

Ett viktigt mål är bland annat att upptäcka dem som behöver mer specialiststöd för att kunna gå vidare och må bra trots det som har hänt.

- Att ha kunskap om olika typer av våld, liksom kunskap om hur man bör bemöta barn och när man har skyldighet att ingripa, ökar möjligheterna att reagera på signaler om våldsutsatthet – och att våga agera. Därför ser vi väldigt positivt på det samarbete som Barnafrid och Haninge kommun nu inlett, säger Ann-Charlotte Münger, lektor och docent vid Barnafrid, Linköpings universitet.

Utöver kompetensutveckling och gemensamma strategier jobbar förskolorna med att bygga strukturer och säkerställa rutiner vid orosanmälan för att kunna upptäcka barnen och agera i tid.

Förskolorna samarbetar också med socialtjänsten och Barnahus samt Hela Människan i Stockholms län, som är kyrkornas gemensamma sociala arbete.

Mer information

Barnafrid

Barnafrid är ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet med ett regeringsuppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn till yrkesverksamma som möter barn och till beslutsfattare.

Mer information om Barnafrid

Barnafrids basprogram

Basprogrammet om våld mot barn är en digital utbildning som syftar till att ge yrkesverksamma som möter barn och beslutsfattare grundläggande kunskaper om våld mot barn.

Mer information om Barnafrids basprogram

Haninges kommunala förskolor

Haninges kommunala förskolor är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att man ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare med en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden. Förskolorna utgår från barnens förutsättningar och intressen i sin pedagogik.

Så jobbar Haninges kommunala förskolor

Senast uppdaterad: 9 december 2021