Taxor och avgifter

Här hittar du information om våra taxekategorier, taxor och avgifter, särskilda avgifter samt fastställda huvudsäsonger.

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Taxekategorier

Taxa 1a

Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och
kulturförenings barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) under, för
verksamheten ordinarie aktivitet under fastställd huvudsäsong, samt ovanstående föreningars verksamhet för funktionsnedsatta, oavsett ålder, under hela året.

Taxa 1b

Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och
kulturförenings barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) under, för
verksamheten, för- och eftersäsong, samt föreningarnas övriga verksamheter. Taxan omfattar kultur- och fritidsförvaltningens barn- och ungdomsverksamhet under hela året.

Taxa 2 

Taxa för Haninge kommuns bidragsberättigade idrotts- och
kulturförenings vuxen/seniorverksamhet (21 år och äldre)

Taxa 3

Taxa för övriga föreningar, privatpersoner och företag i Haninge
kommun.

Taxa 4

Taxa för övriga föreningar, privatpersoner och företag utanför Haninge kommun.

Taxa 5

Taxa för skolors (i Haninge kommun) verksamhet i kommunalt ägda sporthallar, som inte omfattas av 60/40-uppgörelsen.

Särskilda avgifter

Extra personal 

Tillägg för extra personalkostnad per person och timme vid
bokning

450 kronor

Tillägg för extra personalkostnad per person och timme vid
bokning under storhelg/röda dagar

900 kronor

Avbokning och ej utnyttjad tid

Avbokning mindre än 3 dagar före bokad tid

Kostnad enligt bokningsbekräftelse

Avbokning av arrangemang helt eller delvis
(mindre än 30 dagar innan bokad tid)

1500 kronor

Avbokning av arrangemang helt eller delvis
(mindre än 14 dagar innan bokad tid)

3000 kronor

Tilläggsavgift för ej nyttjad tid eller ej använt passagekort vid
inpassering

500 kronor

Verksamhet på tid som ej är bokad eller annan
verksamhet på bokad tid än det bokningen avser

500 kronor

Passagekort och fysiska- och digitala nycklar

Passagekort, per styck

100 kronor

Fysiska- och digitala nycklar, per styck

300 kronor

Ej återlämnat passagekort inom föreskriven tid eller på anmodan,
per styck

170 kronor

Ej återlämnat fysiska- och digitala nycklar inom föreskriven tid
eller på anmodan, per styck

700 kronor

Uppställda dörrar/fönster och ej återställt material

Uppställd/olåst ytterdörr

500 kronor

Uppställd/olåst fönster

500 kronor

Innebandysarg som inte tagits bort

1000 kronor

Ej återställt material

500 kronor

Ej avslagen vattenkran

500 kronor

Utebliven grovstädning och skadegörelse

Utebliven grovstädning efter bokad tid

500 kronor

Utebliven grovstädning efter genomfört arrangemang

1800 kronor

Skadegörelse, bristande tillsyn eller handhavande fel som medfört
extra kostnader

Faktisk kostnad

Utryckningar och brandlarm

Utryckning av jourpersonal och/eller fastighetsskötare

1500 kronor

Utryckning av väktare

Faktisk kostnad

Utlöst brandlarm

Faktisk kostnad

Huvudsäsong

Inomhusanläggningar (vedertagen inomhusidrott)

Huvudsäsong: 20 augusti – 31 maj

Utomhusanläggningar (vedertagen utomhusidrott)

Huvudsäsong: 1 april – 30 november
Vintersäsong: 1 december – 31 mars

Ishallar (ishockey och konståkning)

Försäsong: helgen vecka 32 – 14 september
Huvudsäsong: 15 september – 31 mars
Eftersäsong: 1 april – 30 april

Simhall (vedertagen simidrott)

Huvudsäsong: 1 september - 31 maj

Kontakta Föreningsbyrån

Föreningsbyrån 
Telefon: 08-606 82 58
Telefontider: Måndag–fredag mellan kl. 10.00-12.00 (helgfria dagar)

Verksamhetschef
Richard Wendt, 08-606 76 68

Kontakt inomhusanläggningar och lokaler
Filip Krolopp

Kontakt utomhusanläggningar, ishallar, passerkort och fysiska- och digitala nycklar 
Conny Björkqvist

Kontakt frågor om passerkort och kommunens bokning och bidragssystem - Rbok
Peter Ljunggren

Besöksadress 
Norra Kronans gata 433
136 60 Brandbergen
Expeditionstider: Tisdag-torsdag mellan kl. 15.00-17.00 (helgfria dagar)

Postadress
Haninge kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
136 81 Haninge

Föreningsbyrån på Facebook

Följ Föreningsbyrån på Facebook. 

Senast uppdaterad: 23 februari 2021