Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Allmänna villkor vid förhyrning av idrottsanläggningar och lokaler

Här kan du läsa mer om vilka villkor och regler som gäller vid förhyrning av idrottsanläggningar och lokaler.

Dyker ner i stor bassängen. Foto: Peter Malmrup. Foto: Peter Malmrup

Villkor och anvisningar

Idrottsanläggningar och lokaler får endast användas för det ändamål och den tid som finns angiven i bokningsbekräftelsen.

Hyresgästen är skyldig att rätta sig efter dessa och kompletterande villkor samt övriga anvisningar.

Befintligt skick

Idrottsanläggningar och lokaler hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästen själv som ska bedöma och själv ta ansvar för att idrottsanläggningen eller lokalen är lämplig för den verksamhet man planerar att bedriva.

Närvaroregistrering och dispositionsrätt

Vid idrottsanläggningar/lokaler med kortläsare skall närvaro registreras genom att nyttjande hyresgäst använder tilldelat passagekort vid inpassering.

Om idrottsanläggningen/lokalen inte tas i bruk inom 30 minuter efter angiven tid i bokningsbekräftelsen, är dispositionsrätten förverkad för detta tillfälle.

Gruppledare

Hyresgästen skall i bokningen ha utsett en gruppledare som fyllt 18 år som ansvarar för verksamheten i idrottsanläggningen/lokalen.

Gruppledaren ska se till att tillfredsställande ordning och vakthållning råder i och i anslutning till idrottsanläggningen/lokalen samt följa fastställda brandföreskrifter.

Gruppledaren får inte hindra hyresvärdens, eller av annan utsedd personal att utföra nödvändiga arbetsuppgifter eller tillsyn i idrottsanläggningen/lokalen under hyrestiden.

Gruppledaren ansvarar för att alla deltagare i inomhushallar/gymnastiksalar endast använder gymnastikskor som inte gör märken i golvet samt att boll för inomhusbruk används vid fotbollsspel.

Gruppledaren ansvarar för att material, redskap och dylikt ställs tillbaka på anvisad plats, att belysning släcks, fönster är stängda och låsta vid verksamhetens slut samt att grovstädning sker i lokalerna och dess biutrymmen.

Vid frånvaro av gruppledare får den angivna tiden i bokningsbekräftelsen inte nyttjas. 

Haninge kommun förbehåller sig rätten att avboka resterande tillfällen om ovanstående inte följs.

Alkoholförtäring och rökförbud

Alkoholförtäring får inte förekomma i Haninge kommuns idrottsanläggningar eller lokaler. Rökförbud gäller i direkt anslutning till idrottsanläggningen/lokalen.

Förlust/skada på medförda tillhörigheter

Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av förvarade och/eller medförda tillhörigheter till idrottsanläggningen/lokalen.

Skador på idrottsanläggningen/lokalen eller utrustning

Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador på idrottsanläggningen/lokalen eller utrustning som uppstått genom vårdslöshet eller bristande tillsyn. Det är gruppledarens ansvar att, inom rimlig tid, anmäla eventuella brister i material eller idrottsanläggningen/lokalen till Idrott- och friluftservice.

Återlämning av fysiska/digitala nycklar

Hyresgästen ansvarar för att återlämning av nycklar och passagekort sker inom avtalad tid eller på anmodan av Idrott- och friluftservice.

Fakturering och efterdebitering

Faktura från Haninge kommun ska vara betald senast angiven förfallodag. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. För betalningspåminnelse debiteras särskild avgift.

Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, sen avbokning mindre än tre dagar före bokningstillfället, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller i övrigt då Haninge kommun förorsakats extra kostnader.

Kontakta Idrott- och friluftservice

Idrott- och friluftservice 08-606 82 58
Telefontider (helgfria dagar):
Måndag–fredag kl. 09.00–11.30

Besöksadress 
Torvallavägen 1 (Torvalla IP)
136 81 Haninge
Google maps vägbeskrivning

Bokning Sporthallar
Sandra Roxell 08-606 54 01

Bokning Utomhusanläggningar, fotbollsplaner, passerkort och nycklar
Conny Björkqvist 08-606 83 92

Bokning Ishallar 
Mandy Noble 08-606 76 58

Bokning Kulturhuset
Lars Forslund 08-606 79 84

Kontakt Rbok, Kontakt OnGuard, användarfrågor och behörigheter, utbildning.
Peter Ljunggren, Systemansvarig 08-606 70 75
Rbok Support

Kontakt Jordbro Parklek 08-606 71 17

Kontakt Västerhaninge bibliotek 08-606 73 50

Kontakt Jordbro bibliotek 08-606 72 51

Senast uppdaterad: 4 januari 2024