Spår och leder

I Haninge kommun finns många möjligheter till vandring och motion på våra leder och motionsspår. Haninge kommun sköter cirka 16 km elbelysta motions- och skidspår och cirka 70 km dagspår. Alla elljusspår tänds vid skymning och släcks kl 22:00.

Dalarö IP

Elljusspår 1,25 km. Rundslinga.
Motionsspår 10 km.

Elljusspåret kommer du till genom att följa Ornövägen ända fram till Dalarö idrottsplats. P-plats finns vid Schweizerbadet och därifrån leder gångväg till spåren. Buss stannar vid hållplats Västra Vadviken och därefter fortsätter man Ornövägen. 


Hanvedens IP

Elljusspår 7 km.
Motionsspår 2,5 och 5 km.

Spårcentral finns vid parkeringen vid Hanvedens IP. Här finns också utegym. 
P-plats finns vid Hanvedens IP. Buss på Nynäsvägen, hållplats Hanveden. 


Jordbro

Elljusspår 2 km. Rundslinga

Elljusspåren börjar vid Sommarbo, och start även vid Blockstensvägen. P-plats saknas i anslutning till spåret.


Muskö

Motionsspår 1,1, 2, 2,5, 6, 10 km.

Motionsspåren börjar vid Muskö IF:s klubbstuga. Övrigt finns boulebanor och utegym. P-plats finns. Buss från Ösmo centrum till Muskö skola. 


Rudans friluftsområde

Elljusspår 2,5 km. 
Elljusspår, tillgänglighetsanpassad motionsslinga 1,7 km (Maxingeslingan). 
Motionsspår 5, 10 och 15 och 17 km.
Vandringsleder: Led till Trylen sjön 1,7 km (enkel väg), du korsar även Sörmlandsleden. 

Vintertid anläggs konstsnöspår för skidåkning. 

Spårcentral finns vid Rudans gård. Till Rudans friluftsområde kommer du med pendeltåg till Handen station och sedan direkt till Rudan via den södra uppgången. Från Handens bussterminal går du söderut förbi hotell Park Inn och därefter till höger där en gångbro leder över järnvägen. P-plats finns i anslutning till gångbron och pendeltågsstationen.

Läs mer om Rudans friluftsområde och naturreservat här 


Torvalla IP

Elljusspår 1,2 km (runt idrottsplatsen).
Motionsspår 1,5, 2,5 och 5 km.

Spårcentral finner du om du från Torvalla IP går Torvallavägen söderut till Vallavägens förlängning, där gångväg leder under motorvägen till spåren
P-plats finns vid Torvalla IP. Bussar trafikerar hållplats Torvalla.


Sörmlandsleden 

Sörmlandsleden går genom Haninge kommun. Etapp 4 startar vid Tyresta by och slutar vid Rudans gård. Etapp 5 går genom Rudan och avslutas i Paradisets naturreservat (Huddinge).

Läs mer om Sörmlandsleden 


Tungelsta (Lillgården)

Elljusspår 2 km.

P-plats saknas i anslutning till elljusspåret. Buss trafikerar hållplats Lillgården. Därifrån går man Enkelvägen till Backvägen, där man kan se var spåret börjar. 


Tyresta by

Motionsspår och vandringsleder. P-plats finns. Buss från Svartbäcken. 

Läs mer om Tyresta nationalpark här


Vendelsö (Lyckeby)

Elljusspår 1,7 km.

Elljusspåret utgår från slutet av Kvarnsjövägen. P-platser finns vid ett begränsat antal vid Lyckebyskolans bollplan. Buss till hållplats Skomakarvägen, följ denna rakt fram tills du kommer till Kvarnängsvägen.

Senast uppdaterad: 6 februari 2023