Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tornbergets naturreservat i Hanveden

I Hanveden finns Tornbergets naturreservat. Hanveden, en så kallad värdekärna för djur- och växtlivet, är ett stort grönområde på Södertörn med motionsspår och vandringsleder samt skidspår vintertid.

Utsikt från tornet milsvidda skogar. Utsikt från tornet på Tornberget. Foto: Dennis Fasth

Tornbergets naturreservat ligger cirka 5 km nordväst om Tungelsta. Här finns utkikstornet på Tornberget, 111 meter över havet kan du blicka ut över utsikten.

Naturreservatet, som är 360 hektar stort, bildades av Haninge kommun 2010. Tornbergets naturreservat gränsar till Paradisets naturreservat (i Huddinge kommun) och är en del av det större sammanhängande skogsområdet Hanveden.

Högsta punkten i Stockholms län

Landskapet är kuperat och själva Tornberget med sina 111 meter över havet är den högsta punkten i hela Stockholms län. Största delen av området utgörs av urskogslik hällmarkstallskog med inslag av glittrande mossar och myllrande våtmarker. I skogen finns det gott om döda träd, både liggande trädstammar, så kallade lågor, och stående träd som gråa och barklösa sträcker sig mot himlen. Här trivs många växt- och djurarter som bara lever i skogar som fått växa sig riktigt gamla.

Värnar om biologisk mångfald

Syftet med naturreservatet är att bevara ett stort sammanhängande naturskogsområde med hög biologisk mångfald och goda livsbetingelser för skogshöns, särskilt tjäder. Syftet är även att bevara och utveckla de stora värden för friluftslivet som finns i det urskogslika skogsområdet.

Hitta hit

Det finns flera entréer till naturreservatet. Vid Slåboda finns en parkeringsplats som nås genom att ta väg 257 från Tungelsta mot Södertälje. Sväng höger efter ca 4 km vid skylt Naturreservat. Sväng höger igen efter ca 500 meter och du är strax framme vid parkeringen. Parkeringsplats finns även vid Tornberga varifrån det går en stig till naturreservatet.

Med kollektivtrafik: 

Du kan åka till Tornbergets naturreservat med buss 848 från Västerhaninge, stig av vid Västra skolan. Gå längs väg 257 i cirka 2 km västerut till avtagsvägen mot Slåboda, där det finns en reservatsskylt. Efter 350 meter når du en parkering med informationstavla och vägbom. Härifrån tar du dig vidare in i reservatet till fots eller på cykel.

Fler naturupplevelser vid Hanvedens IP och Nytorps ängar

Här finns vidsträckta och karga hällmarksområden, myrmarker, idylliska skogssjöar och gamla granskogar med gott om svamp och bär. Elljusspåret utgår från Hanvedens IP. Du når det från Västerhaninge. I området finns Nytorps ängar med stora fria ytor för rekreation och sjön Öran. 

Spårcentral finns vid Hanvedens IP. Man kan också komma in i området från flera håll, men P-möjligheterna är då begränsade.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024