Fiske i Haninge

Fritidsfiske anses som en av de populäraste fritidsaktiviteterna. Fritt fiske med handredskap gäller för hela Haninges skärgård. Du kan alltså använda kastspö, pilka, ro drag och meta både efter fastlandskusten och ute på öarna. Trollingfiske är tillåtet i vissa vatten men här fordras i regel fiskekort.

Pojke fiskar med sin mamma Foto: Johan Gustafsson

Fiskekort

Fiskekort krävs för att fiska i följande sjöar:

  • Nedre Rudan i Handen
  • vissa delar av Drevviken 
  • Lycksjön i Vendelsö
  • Öran

Nya rekommendationer 7 juni 2022 om fisken i Drevviken i Haninge och åtta andra sjöar i Stockholm på grund av höga halter PFAS ((poly- och perfluorerade alkylsubstanser).

Fiske i övriga sjöar, enskilt vatten, är inte tillåtet.

Fiskekort säljs inte längre i Tyresta nationalpark, i avvaktan på nya föreskrifter.
Information om fiske i Tyresta nationalpark (extern länk)

Försäljning av fiskekort

  • Rudan Center
  • OKQ8 vid infarten till Handen
  • Coop Forum i norra Handen
  • Skälåker på Gålö (trollingfiske)
  • Drevviken Långsjöns fiskevårdsförening

För att fiska i Haninges del av Drevviken måste fiskekort beställas.

Dessutom finns ett antal fiskevårdsföreningar i kommunen som kan lämna information. 

Fiskeförbud

Under delar av året kan det vara så att vissa områden är fredade för fiske. För aktuell information om vilka och när besök Svenska fiskereglers hemsida.

Svenska fiskeregler

Senast uppdaterad: 21 december 2022