Fiske i Haninge

Man som fiskar. Foto: Peter Malmrup

Fritidsfiske anses som en av de populäraste fritidsaktiviteterna. Fritt fiske med handredskap gäller för hela Haninges skärgård. Du kan alltså använda kastspö, pilka, ro drag och meta både efter fastlandskusten och ute på öarna. Trollingfiske är tillåtet i vissa vatten men här fordras i regel fiskekort.

Fiskekort

Fiskekort krävs för att fiska i följande sjöar:

Nedre Rudan i Handen
vissa delar av Drevviken
Lycksjön i Vendelsö
Öran
Fiske i övriga sjöar, enskilt vatten är inte tillåtet.

Fiskekort säljs inte längre i Tyresta nationalpark, i avvaktan på nya föreskrifter.
Klicka här för mer information om fiske i Tyresta nationalpark

Försäljning av fiskekort

Rudan Center
OKQ8 vid infarten till Handen
Coop Forum i norra Handen
Skälåker på Gålö (trollingfiske).
För att fiska i Haninges del av Drevviken måste fiskekort beställas.
Drevviken Långsjöns fiskevårdsförening

Dessutom finns ett antal fiskevårdsföreningar i kommunen som kan lämna information.
Se under Föreningar i menyn.

Fiskeförbud

Under delar av året kan det vara så att vissa områden är fredade för fiske. För aktuell information om vilka och när besök Svenska fiskereglers hemsida.

Svenska fiskeregler

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 april 2020