Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ruotsinsuomalaisen vähemmistöryhmän edustajat kunnan dialogiryhmissä

Haningen vähemmistöpoliittisessa ohjelmassa kuvatun mallin mukaan dialogia käydään suoraan vähemmistöryhmän edustajien ja hallintojen virkamiesten välillä. Dialogien tavoitteena on kartoittaa ruotsinsuomalaisille tärkeitä kysymyksiä ja tarpeita sekä löytää niille yleisvaltaisia ratkaisuja.

Representanter för sverigefinländarna Foto: Martin von Pfaler

Dialogikokouksia ruotsinsuomalaisen vähemmistöryhmän ja kunnan hallintojen välillä järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vähemmistöryhmä valitsee edustajansa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Dialogiryhmien edustajat 2024-2025

Haningen suomenkielisen vähemmistön edustajat istuntokaudeksi 2024-2025 valittiin suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän tulevassa kokouksessa 30. marraskuuta 2023.

Tämänhetkisen istuntokauden edustajat kuvassa vasemmalta lukien:

 • Marja Maaouia (eläkeläisyhdistys Reippaan sijainen)
 • Pirkko Sinkkonen (eläkeläisyhdistys Reippaan kandidaatti)
 • Nadya Kuusela (vanhempainverkosto Föräldranätverket i Haninge sijainen, ei mukana kuvassa)
 • Jennyfer Kovalainen (vanhempainverkosto Föräldranätverket i Haninge kandidaatti)

Edustajien nimeäminen ja valitseminen

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä on hyväksynyt ja vahvistanut mallin edustajien nimeämiselle ja valitsemiselle.

 • Haningessa toimivat rekisteröidyt suomalaiset ja ruotsinsuomalaiset yhdistykset valitsevat yhden vakituisen edustajan ja yhden varaedustajan yhdistystä kohti. Edustajat toimivat yhdistystensä puhehenkilöinä.
 • Yksittäisillä Haningessa asuvilla ruotsinsuomalaisilla on mahdollisuus nimetä edustajia, joiden keskuudesta valitaan yksi vakituinen edustaja ja yksi varaedustaja. Yksittäiset edustajat edustavat Haningen ruotsinsuomalaisia yleensä.
 • Edustajat valitaan dialogikokouksiin kahdeksi vuodeksi.
 • Vakituisilla edustajilla on yksi ääni ryhmää kohti. Varaedustaja korvaa vakituisen edustajan ollessa estynyt.

Edustajien tehtävät

 • Ruotsinsuomalaiset edustajat tapaavat asianomaisen hallinnon virkahenkilöitä vähintään kahdesti vuodessa pidettävissä dialogikokouksissa.
 • Edustajat valmistelevat kysymyksiä dialogi- ja neuvonpitokokouksiin.
 • Yhteisvaikuttava dialogi rakentuu yhteisiin tavoitteisiin lähteä kehittämään yhtä tai useampaa kysymystä molempia sitovan pulmatilanteen ratkaisemiseksi. Dialogiryhmissä ja neuvonpidossa ei toisin sanoen käsitellä yksittäisiä asioita.
 • Esityslistalle menevät kysymykset lähetetään vähemmistökoordinoijalle.
 • Tarvittaessa muodostetaan työ- tai projektiryhmiä, jotka hoitavat kulttuuri-, kieli ja koulutus-, sekä vanhustenhoitoasioita. Työ- ja projektiryhmien on oltava ideointivaiheessa kaikille avoimia. Sen jälkeen ne voidaan sulkea muilta osanottajilta mutta uutta osaamista voidaan hakea ryhmään aina tarvittaessa.

Nimeämis- ja vaalimenettelyt

 • Nimeämiset lähetetään vähemmistökoordinoijalle syyskuun ja marraskuun välisenä aikana.
 • Nimettyjen henkilöiden on asuttava ja oltava kirjoilla Haningen kunnassa.
 • Nimettyjen henkilöiden on oltava nimeämisestä tietoisia ja hyväksyttävä, että heidät nimetään ehdokkaiksi.
 • Yhdistysten edustajat nimetään ja valitaan yhdistyksissä sisäisesti, eikä heitä siksi valita neuvonpitokokouksessa.
 • Yksittäiset, ruotsinsuomalaiset edustajat valitaan vuoden viimeisessä neuvonpitokokouksessa.
 • Nimeämiset yhteystietoineen tulee lähettää vähemmistökoordinoijalle niin hyvissä ajoin, että ne saapuvat perille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuoden viimeisen neuvonpitokokouksen päivämäärää.
 • Vähemmistökoordinoija kokoaa nimeämiset ja esittää ne seuraavassa neuvonpitokokouksessa.
 • Äänioikeus on jokaisella neuvonpitokokouksessa läsnä olevalla, joka on kirjoilla Haningen kunnassa.
 • Vaalit järjestetään suljetun äänestyksen muodossa. Kokous nimeää kaksi ääntenlaskijaa.
 • Neuvonpitoryhmän poliittisilla luottamushenkilöillä ei ole äänioikeutta.
 • Mikäli Haningeen rekisteröidään uusi yhdistys, on sillä mahdollisuus valita yhdistysedustajansa seuraavaan neuvonpitokokoukseen.
 • Mahdolliset edustajien täydennysvaalit järjestetään seuraavan neuvonpitokokouksen yhteydessä.

Senast uppdaterad: 19 mars 2024