Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Pysäköintimääräykset, kiellot ja pysäköintisakot

Liikenneasetuksen yleisistä määräyksistä selviää mihin saa pysähtyä ja pysäköidä. Näiden määräysten mukaisista pysähtymis- ja pysäköintikielloista ei ilmoiteta liikennemerkeillä, vaan sinun on oltava niistä tietoinen. Myös paikalliset liikenneasetukset voivat rajoittaa pysähtymistä ja pysäköimistä. Paikalliset asetukset on sopeutettu paikallisia olosuhteita varten ja niistä ilmoitetaan tavallisesti liikennemerkeillä.

Vuoropysäköinti

Vuoropysäköintialueella vallitsee pysäköintikielto parittomina päivinä kadun parittomien katunumeroiden puolella. Vastaavasti et saa pysäköidä parillisina päivinä kadun parillisten katunumeroiden puolelle. Pysäköintikielto on voimassa joka päivä klo 00.00–12.00. Pidä mielessä, että jos haluat pysäköidä ajoneuvosi klo 12 jälkeen seuraavaan aamuun saakka, on sinun valittava se puoli katua, jolla pysäköinti on sallittua klo 00 jälkeen.

Pysäköintikieltoalue

Pysäköintikieltoalueella pysäköinti on aina kiellettyä kadun molemmilla puolilla. Pysäköintikieltoalueen päättymisestä ilmoitetaan liikennemerkillä. Pysäköintikieltoalueella pysäköinti on sallittua ainoastaan pysäköintiruuduissa tai sinivalkoisella P-liikennemerkillä merkityillä kaduilla. Aluemerkintä löytyy alueen jokaisen sisään- ja ulosajotien varrelta. 

Lue lisää pysäköintikieltoalueista Haningen kunnassa

Lue Ruotsin liikenneviraston käsikirja "Stanna och Parkera" (ruotsiksi)

Pysäköintivirhemaksu ja tarkistusmaksu

Pysäköintivalvonnassa noudatetaan kahta eri lainsäädäntöä; yleistä, katualueita koskevaa lainsäädäntöä sekä yksityisoikeudellista, tonttimaata koskevaa lainsäädäntöä. Paikalla, johon pysäköit ajoneuvosi, ei ole merkitystä niin kauan kuin noudatat voimassa olevia pysäköintimääräyksiä. Jos ajoneuvo pysäköidään sääntöjen vastaisesti ja pysäköintivirheestä on laadittu raportti, on pysäköintivirhemaksun vastaanottajalla ja taholla, jonka puoleen sinun pitää kääntyä jos haluat kiistää maksun, eroa. Maksun suuruus riippuu siitä, miten ajoneuvo on pysäköity. Maksut jakautuvat kolmeen kategoriaan:

  • 900 kr maksu peritään voimakkaasti häiritsevästä, vaarallisesta tai liikennettä estävästä pysäköinnistä. Esimerkkejä ovat pysäköiminen suojatielle, kävelytielle tai liikuntaesteiselle varatulle paikalle ilman voimassa olevaa pysäköintilupaa.
  • 700 kr maksu peritään häiritsevästä pysäköinnistä. Esimerkkejä ovat pysäköiminen tielle, jossa vallitsee pysäköintikielto tai ns. "siivouskadulle".
  • 500 kr maksu peritään vähemmän häiritsevästä pysäköinnistä. Esimerkkejä ovat pysäköiminen pysäköintimaksua suorittamatta, pysäköiminen pitkään paikalle, jolla on voimassa aikarajoitus tai pysäköintikiekon virheellinen käyttö.

Mikäli olet saanut pysäköintivirhemaksun, on maksu suoritettava 8 päivän sisällä siitä päivästä laskien, jolloin ajoneuvo pysäköitiin väärin.

Pysäköintivalvonta

Kunnallisen pysäköintivalvontalain (Lagen om kommunal parkeringsövervakning 1987:24) mukaan pysäköintihuomautuksen saa tehdä kunnan määräämä pysäköintivahti tai poliisi. Kunta voi myös kilpailutuksen jälkeen luovuttaa pysäköintivalvontatehtävät yksityiselle, auktorisoidulle, valvontaa harjoittavalle yritykselle. Haningen kunnassa pysäköintiä kaduille, teille ja toreille valvoo pääasiallisesti QGS Bevakning.

Tarkistusmaksu

Laki (1984:318) koskien luvattoman pysäköinnin tarkistusmaksua (ruotsiksi)

Tarkistusmaksu peritään pysäköintisääntöjen rikkomisesta yksityisalueella. Rakennushallinnon määräämistä tarkistusmaksuista valitetaan Hojab -pysäköintipalvelulle. Lisätietoja löydät maksuviitteestä.

Valitukset tulee lähettää osoitteeseen
Hojab parkeringsservice
Box 101 
169 81 SOLNA

Pysäköintivirhemaksu

Laki (1976:206) koskien pysäköintivirhemaksuja (ruotsiksi)

Pysäköintihuomautus annetaan pysäköintisääntöjen rikkomisesta kunnan katumaalla. Mikäli haluat tehdä pysäköintivirhemaksusta valituksen, on sinun käännyttävä poliisilaitoksen puoleen. Mikäli haluat kysyä maksusta, ota yhteyttä kuljetushallitukseen (Transportstyrelsen). Lisätietoja löydät pysäköintihuomautuksesta.

Valitukset tulee lähettää osoitteeseen
Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM
Registrator.stockholm@polisen.se

Lisätietoja:
www.polisen.se

Yhteystiedot

Liikenneyksikkö 
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

QSG Bevakning 
Pysäköintivalvonta
0774-403 030
haninge@qsg.se

Senast uppdaterad: 23 maj 2023