Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uudisrakennuskartta

Rakennuslupaa, maisematyölupaa, ennakkotietoa tai rantarakentamisen poikkeamislupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä uudiskarttaan tai tonttikarttaan perustuva asemapiirros. Ota yhteyttä rakennuslupakeskukseen, jos olet epävarma siitä, millaista karttaa hakemukseen tarvitaan.

Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta Foto: Haninge kommun

Kunta vaihtaa parhaillaan kartta- ja mittausjärjestelmää, mikä saattaa johtaa toimitusaikojen pitenemiseen.

Uudisrakennuskartta

Uudisrakennuskartta sisältää tietoa maanomistusrakenteesta, korkeudesta ja asemakaavamääräyksistä sekä kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston liitospisteistä, pinta-aloista ja rasitteista. Rakennuslupahakemukseen liitettävän asemapiirroksen on perustuttava kyseisen kiinteistön uudisrakennuskarttaan. Asemakaavamääräykset, kiinteistöjen rajat sekä muut vastaavat tiedot on jätettävä kartalle alkuperäiseen muotoonsa.

Uudisrakennuskartan täydellisen tai yksinkertaistetun version todenmukaisuus tarkistetaan aina paikan päällä tekemällä mittauksia kyseisellä kiinteistöllä ja joissakin tapauksissa myös naapurikiinteistöllä.

Uudisrakennuskartta toimitetaan normaalisti kuuden viikon sisällä tilaamisesta.

Mikäli uudisrakennuskartta tilataan ilman, että se liittyy rakennuslupaharkintaan, hintaan lisätään arvolisäveroa 25 prosenttia.

Uudisrakennuskartan eri versiot

Uudisrakennuskarttaa julkaistaan kolmessa eri versiossa. Versioiden hinnat eroavat toisistaan. Maksu veloitetaan tonttipaikoittain.

Täydellinen uudisrakennuskartta

 • Uuden päärakennuksen rakentamista suunniteltaessa
  Maksu: 11 700 kruunua

Yksinkertaistettu uudisrakennuskartta

 • Lisärakennuksen rakentamista ja rakennuksen laajentamista suunniteltaessa
  Maksu: 10 400 kruunua

Uudisrakennuskartta ilman kenttätarkistusta

 • Pienemmät toimenpiteet, joihin ei vaadita tarkistettua uudisrakennuskarttaa (esimerkiksi maanpinnan korkeusmuutostyöt, laudoituksen tai muurin rakentaminen tai määrättyjen kylttien ja taulujen pystyttäminen)
 • Maksu: 3 900 kruunua

Tuntilaskutus

Tuntilaskutuksessa laskutetaan vähintään 0,5 tuntia vastaava summa. Laskutamme per alkava puolituntinen seuraavista palveluista:

 • uudisrakennuskartta > 5000 neliömetrin kokoiselle alueelle
 • olemassa olevan uudisrakennuskartan tarkistus ja päivitys
  Maksu: 1 400 kruunua per tunti

Yhtenäinen asutus

Tonttikohtaisesta maksusta annetaan alennus, mikäli samaan toimeksiantoon sisältyy useampia, vierekkäisiä tontteja.

 • 5.-10. tontista maksusta myönnetään 50 prosentin alennus per tontti
 • 11. tontista alkaen maksusta myönnetään 75 prosentin alennus per tontti

Venetaksi

Lisätietoa venetaksimaksuista saarille, jotka eivät ole siltayhteydessä mantereeseen (ruotsiksi).

Koordinaattijärjestelmä

Kartan referenssijärjestelmä on vaakatasossa SWEREF 99 18 00 ja korkeussuunnassa RH 2000.

Voimassaoloaika

Hakijan vastuulla on tarkistaa uudisrakennuskartan ajankohtaisuus rakennuslupahakemuksen lähettämisajankohtana. Olemassa olevaa uudisrakennuskarttaa voidaan käyttää uudelleen edellyttäen, että kartta täyttää seuraavat ehdot:

 • Kartta on tilattu 1.1.2013 jälkeen (jolloin kunta vaihtoi korkeusjärjestelmää).
 • Mikäli kiinteistön rajojen sijainti vaikuttaa rakennuslupaharkintaan pitää uudisrakennuskartan olla tilattu 1.4.2020 jälkeen (jolloin kunta tiukensi rajaselvitysten laatua koskevia vaatimuksia).
 • Kartan on kuvattava todellisia olosuhteita.
  Mitään rakennuslupaharkintaan vaikuttavia muutoksia ei ole saanut tapahtua kiinteistöllä, naapurikiinteistöillä tai alueen asemakaavassa. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi uudet rakennukset kartta-alueella tai lohkomisen seurauksena syntyneet uudet kiinteistöjen rajat.

Muussa tapauksessa kartalle on tilattava tarkistus, josta veloitetaan tunneittain.

Karttapalveluja koskevat kysymykset

kartor@haninge.se

Palvelunumero:

08-606 75 20, valinta 1

Puhelinpäivystys
Maanantai klo 10.00–11.00
Tiistai klo 13.00–14.00
Keskiviikko klo 10.00–11.00
Torstai klo 10.00–11.00

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022