Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kunnanjohtohallinto

Kunnanjohtohallinto vastaa kuntaa koskevista kokonaisvaltaisista ja yhteisistä asioista. Hallinnon toiminta jakautuu alla oleville osastoille.

Kunnanjohtohallinnon organisaatiokaava

Yhteiskuntasuunnittelu ja johtaminen

Vastaa asiakirjojen ja asioiden käsittelystä sekä kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, vaalilautakunnan lautakunnansihteerien viroista. Osasto vastaa lisäksi kunnan keskeisistä arkisto- ja rekisteröintitoimista, yleisten vaalien toteuttamisesta, budjetti- ja velkaneuvonnasta sekä juridisesta tuesta. Osasto vastaa myös kunnan turvallisuus- ja varmuustyön strategisesta koordinoimisesta, johon sisältyvät alueellisen kaupunkikeskustan kasvuun tähtäävät, kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä koskevat asiat. Vastuualueisiin sisältyvät myös maa-alueiden hyödyntämistä, fyysistä suunnittelua, ilmastoa ja ympäristöä, liikennettä, asuntojen saantia, asukasmääräennusteita ja kunnallista kehityssuunnittelua koskevat kysymykset. Osasto koordinoi kunnan ihmisoikeustyötä, kuten lasten oikeuksia, vähemmistökysymyksiä, kansanterveyttä, osallisuutta ja vaikutusvaltaa koskevia asioita, johon liittyy myös strateginen, ravintokysymyksiä koskeva työ.

Ulkomaailma ja kehitys

Osaston tehtävänä on auttaa tunnistamaan kehitykselle tärkeitä strategisia alueita valvomalla ulkomaailmaa. Osasto työskentelee sekä sisäisten, että ulkoisten asioiden parissa.

Kunnan toimeksiannosta ja Haningessa olevien asukkaiden, toimijoiden ja vierailijoiden tarpeista lähtien on osaston yhdessä toimialojen kanssa johdettava, kehitettävä ja koordinoitava kunnan yhteistä osaamista seuraavilla alueilla:

  • IT-infrastruktuuri ja IT-palvelut
  • Viestintä ja markkinointi
  • Innovaatiot
  • Digitalisointi ja toimialojen kehittäminen
  • Elinkeinoasiat

Talous

Talousosasto vastaa kokonaisvaltaisesta johtamisesta taloutta, toimintaa ja laatua koskevissa asioissa (ohjaamismallit, suunnittelu ja budjetointi, tilitys ja seuranta). Osasto vastaa myös valtuuston tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja sen indikaattoreista sekä kokonaisvaltaisen, sisäisen valvonnan kehittämisestä.

Osasto vastaa lisäksi kokonaisvaltaisesti kunnan toimitilojen saannista, yliholhoojasta ja hankinnasta. Tehtävään sisältyy myös tarjota tukea ja taloudellista neuvontaa hallintojen päälliköille sekä kunnanjohtohallinnolle (KSF).

Osasto toimii tukena Södertörnin hankintalautakunnalle ja Södertörnin yliholhouslautakunnalle.

Talousosasto koordinoi ja kehittää myös kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä taloudellisesta näkökulmasta.

Henkilöstö

Henkilöstöosaston tehtävänä on asettua aktiiviseen rooliin HR- ja palkkakysymysten johtamista, kehittämistä, seurantaa ja koordinointia koskevissa asioissa. Henkilöstöosaston tehtäviin kuuluu myös tarjota tukea palvelutarjontaa koskevan päätöksen mukaan.

Osasto vastaa lisäksi ensi sijassa kunnan organisaatiolle kohdistuvista huoltotehtävistä ja palveluista sekä myös kunnan yhtiöille ja yleisölle suuntautuvista palveluista, kuten kunnan puhelinvaihteesta, vastaanotosta, kokoustiloista ja kunnantalossa järjestettävistä tapahtumista. Tähän sisältyviä palveluita ovat muun muassa postin käsittely, kirjapaino, vahtimestari ja kunnan henkilöautot. Vastuualueisiin kuuluvat myös kulkukortit sekä kunnantaloa koskevat paloturva- ja turvallisuusasiat.

Yhteystiedot

Magnus Gyllestad
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitushallinnon johtaja
08-606 85 02
magnus.gyllestad@haninge.se

Gunilla Lublin
Henkilöstöjohtaja
Kunnanhallinnon avustava hallintopäällikkö
08-606 50 88
gunilla.lublin@haninge.se


Rekisteriviranomainen
haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 januari 2023