Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Asunnon sopeuttamistuki

Asunnon sopeuttamistuki on taloudellinen avustus, jota voi hakea henkilö, jolla on tarve sopeuttaa asuntonsa toiminnot omiin tarpeisiinsa. Asunnon sopeuttamistuen tarkoitus on tarjota toimintarajoitteisille mahdollisuus elää itsenäisesti omassa asunnossaan.

Kenelle tukea maksetaan?

Henkilöille, joilla on pysyvä toimintarajoite, iästä riippumatta. Pysyvä toimintarajoite voi olla esimerkiksi näkövamma, liikuntavamma tai kognitiivinen toimintahäiriö.

Sopeuttamistukea myönnetään kodin kiinteiden toimintojen muuntamiseen ja tuen tulisi kattaa toimenpiteisiin nähden kohtuulliset kustannukset.

Jaksoittainen asuminen

Toimintarajoitteisten lasten erillään asuvat vanhemmat, joilla on yhteinen huoltajuus lapsesta, voivat tietyissä olosuhteissa saada avustusta molempien asuntojen sopeuttamiseen. Tätä kutsutaan jaksoittaiseksi asumiseksi.

Kuinka tukea haetaan?

Asunnon sopeuttamistukea haetaan kunnalta. Täytä hakemus nimeltä "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" ja lähetä se yhdessä työterapeutilta tai vastaavalta asiantuntijalta saadun todistuksen kanssa meille. Todistuksesta on käytävä ilmi, että toimenpiteelle on olemassa tarve.

Käsittelijä tekee tarveselvityksen ja päättää asiasta asunnonsopeuttamisavustuslain (SFS 2018:222) nojalla. Ota yhteyttä kunnan asunnonsopeuttamistukikäsittelijään, mikäli tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen.

Apua kunnalta

Ellet itse pysty pitämään yhteyttä eri tahoihin eikä sinulla ole lähimmäistä, joka voi auttaa, voit saada kunnalta apua avustuksen eri osien käsittelyssä. Sinun on siinä tapauksessa allekirjoitettava valtakirja, joka on voimassa sinun ja kunnan käsittelijän välillä. 

Kun sinulle on myönnetty oikeus asunnonsopeuttamistukeen

Kun sinulle on myönnetty oikeus asunnonsopeuttamistukeen, on sinun itse tilattava toimeksianto urakoitsijalta ja maksettava siitä myönnetyillä tukirahoilla. Vastaat itse sopeutuksille tehdyistä mahdollisista korjauksista ja huoltotoimenpiteistä. Erityistukea voidaan myöntää ainoastaan korkeateknologisiin laitteisiin tarvittaviin määrättyihin korjauksiin.

Asunnon ostaminen tai vaihtaminen

Asunnon ostamiseen tai vaihtamiseen on rajoitettu mahdollisuus saada asunnon sopeuttamistukea. Jos aiot vaihtaa asuntoa, kannattaa sinun valita toimintarajoitteeseesi nähden sopiva asunto, johon ei tarvita suuria sopeutuksia. Ota yhteyttä kunnan asunnonsopeuttamistukikäsittelijään jos haluat saada lisätietoja asunnon ostamista tai vaihtamista koskevista asioista. 

Mikäli tarve päättyy

Mikäli sopeutusta ei enää tarvita, on kiinteistön omistajalla ja asunto-oikeusyhdistyksellä oikeus hakea palautustukea. Asunto-oikeusasunnon sisätiloihin tai omakotitaloon tehtyjen sopeutusten palauttaminen ja purkaminen tapahtuu omistajan omalla kustannuksella.

Mikäli hakemus hylätään

Hylkäämisestä ilmoitetaan suullisesti ja kirjallisesti. Hylkäämisilmoituksesta selviää hakemuksen hylkäämisen syy ja siinä kerrotaan myös, miten sinun tulisi toimia jos haluat valittaa päätöksestä.

Voit saada käsittelijältä apua valittamiseen. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä käsittelijälle kolmen viikon sisällä siitä päivästä lähtien, jolloin päätös on otettu vastaan. Kunta voi muuttaa päätöstä sinun eduksesi, jos esille on tullut uusia tosiseikkoja, jotka vahvistavat tarpeitasi saada avustusta. Ellei hylkäämistä peruta, valituksesi lähetetään edelleen hallinto-oikeudelle, joka kokeilee asiaa.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023