Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och studiero i skolan

Trygghet och studiero är ett högt prioriterat område i våra förskolor, skolor, gymnasium och vuxenskolan. Trygghet tillsammans med studiero är en förutsättning för att våra barn och elever ska kunna ta till sig kunskap och utvecklas till självständiga trygga individer.

Haninge kommuns trygghetsfrämjande arbete pågår alltid och överallt i samhället. Vi arbetar hårt för att stärka och bibehålla välbefinnande och trygghet hos er som lever, vistas och verkar i kommunen. Allt vårt arbete bygger på jämställdhet, människors lika värde, individens frihet och integritet och människolivets okränkbarhet.

Haninge kommun arbetar med både förebyggande trygghetsprojekt och akut vid särskilda händelser. Vi har ett tätt och förtroendefullt samarbete med polisen och tydliga rutiner där vi kan agera snabbt i våra verksamheter. I många av våra trygghetsprojekt samverkar vi även nära andra aktörer som organisationer, föreningar, trossamfund, brandförsvar, bostadsbolag, näringsliv, andra kommuner, myndigheter med flera.

Om skolornas arbete med studiero

Senast uppdaterad: 7 juni 2023