Stöd vid frågor som rör våldsbejakande extremism

Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål.

På nationell nivå samarbetar flera myndigheter. Sedan första januari 2018 finns Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) som är det nationella organet för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

I Haninge finns flera samverkansorgan där frågor kring våldsbejakande extremism lyfts  och ett gott samarbete finns mellan polisen och kommunen.

Kontakta Haninge kommun

Om du har frågor om hur kommunen arbetar förebyggande så kontakta oss så kan vi berätta om hur samverkan ser ut i kommunen, vad som görs och vid behov hänvisa till stöd och hjälp.

Ulrica Berglöf Lilja
Kommunens samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism
08-606 81 46
ulrica.berglof.lilja@haninge.se

Anen Makboul
samordnare förebyggande
08-606 75 48, 073-941 30 75
anen.makboul@haninge.se

Inger Dahlberg
drogpreventionssamordnare
08-606 83 67, 070-422 07 38
inger.dahlberg@haninge.se

Kontakt för den här sidan: socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 april 2019