Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vad gör kommunen för att lindra pandemins effekter på företagandet?

Coronavirusets smittspridning i samhället ger stora konsekvenser på vårt land men också på Haninge kommun. Ett område som påverkas kraftigt av smittspridningens följdeffekter är det lokala näringslivet och i förlängningen hela arbetsmarknaden. Kommunen har sett över sitt arbete när det gäller ett antal näringslivsfrämjande åtgärder.

Torget vid Vega allé Torget vid Vega allé. Foto: Olof Holdar

Det handlar om att stärka företagens likviditet men också att på olika sätt förenkla för företagen där det är möjligt. Det är viktigt att resurser och beslut som fattas får en bra effekt. Beslut tas därför med utgångspunkt från det arbete som bedrivits sedan flera år i enlighet med den näringslivsstrategi som kommunfullmäktige antog 2017.

Stöttning av det lokala näringslivet

För att stötta det lokala näringslivet under året har kommunen bland annat bidragit med ett sommarpresentkort på 500 kr för kommunens samtliga anställda för att nyttjas i det lokala näringslivet och en liknande insats i samband med jul där samtliga anställda fick en julgåva på 400 kr att nyttja i det lokala näringslivet.

Vi har också under året ändrat våra ordinarie frukostmöten till det nya konceptet ”Nyfiken på” där vi via digitala möten tar upp olika näringsaktiviteter eller bjuder in lokala företag för att lära känna dessa bättre. Även årets Företagardagar har varit digitala.

Kommunens åtgärder och aktiviteter under det gångna pandemiåret

 • Lättnader för uteserveringar. På kommunfullmäktige den 14 april fattades beslutet om att införa nolltaxa för uteserveringar. Trots att ingen taxa tas ut ska ansökan om markupplåtelse göras enligt tidigare beslut via polismyndigheten. 
 • Fokus på lotsverksamheten; Utökat rådgivningsstöd till småföretagare i kommun.
 • Kommunen ålägger sin verksamhet att i möjligaste mån använda lokala företag/anläggningar vid bokning av konferenser, möten och aktiviteter.
 • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
  Vi hanterar omgående våra yttranden till Polisen gällande ansökningar från restauranger om uteserveringar och butiker som vill flytta ut en del av sin verksamhet på gatan.
 • Kommunen upprättar en hemsida för att säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Kommunen ser över om kommunen kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.
 • Uppskjuten planerad tillsyn för dem som önskar från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOFH). En månads uppskov på fakturerade avgifter kan ges om företaget kontaktar SMOFH.´
   

Med tanke på att det var besöksnäringen som tidigt drabbades av effekterna av Corona inledde vi med att ringa runt till flertalet av de större besöksnäringsföretagen (samt ett antal mindre aktörer), hotell, campingar, värdshus, konferensanläggningar, aktivitetsbolag med mera och ställde frågan hur det såg ut på bokningssidan, vilka åtgärder och omställningar dom kommer att göra, vilka eventuella stöd dom behöver från kommun och stat. Detta samanställdes och har bland annat legat till grund för kommande aktiviteter och agerande från kommunen.

Tre miljoner till ett specifikt corona-konto för att stötta besöksnäringen i skärgården

April 2020 inleddes med att vi tillsammans med Regionen tog beslut om att flytta pengar från det regionala skärgårdsanslaget (3 miljoner kr.) till ett specifikt ”Corona-konto” för att stötta besöksnäringen i skärgården (ägs och administreras av Regionen). En miljon av dessa pengar gick till SA, Stockholm Archipelago/Visit Stockholm för att specifikt marknadsföra besöksnäringen i skärgården. Vi har aktivt deltagit i det  ändrade fokus inom SA från internationell marknadsförening till ”Hemestra” kampanjer. För att bidra till det lokala näringslivet men också minska rörelsemönstret i samhället.

Kommunen har avsatt en del av sina budgeterade medfinansieringspengar (EU- och landsbygds-/skärgårdsutvecklingsprojekt)  för att rikta dom för projekt som är inriktade på lindring av effekterna av pandemin. Bland annat har Visit Haninge fått del av dessa medel för utveckling av hemsidan med evenemangskalender.

Ett antal andra insatser med inriktning på besöksnäringen som Haninge kommun har stöttat:

· Ändrat informationskampanjerna på hemsidan för en anpassning till ”Hemestra” konceptet. Detta sker även i samarbete med Stockholm Archipelagos kampanjer.

· Via Skärgårdsmedel (gemensam fond med Regionen) tagit beslut om olika projekt för att stötta näringslivet i skärgården.

· Skapat en telefonrådgivning för företagen i kommunen för att kunna hjälpa dem med deras specifika frågor och problem.

· Vi har tillsammans med Stockholm Archipelago tittat på lösningar för att kunna lösa transport för besöksnäring när inte Waxholmsbolaget kan/vill köra turister i skärgården. Resultatet har blivit en Taxibåt-APP där vi samordnar möjligheterna för turisterna att besöka skärgården.

Utöver kommunens egna och enskilda aktiviteter har också Södertörnskommunerna arbetat tillsammans med de speciella utmaningar som pandemin inneburit. Under 2020 genomfördes en undersökning hos företagarna inom kommunerna kring deras situation och specifika behov branschvis.

Mot bakgrund av detta har Södertörnskommunerna nu en gemensam plan för att under 2021 få fler i arbete i de företag som verkar inom aktuella kommuner. Haninge kommun fortsätter nu att utveckla sitt arbete för att stötta det lokala näringslivet.

Mer information om hur vi arbetar med näringslivsfrågor i kommunen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 5 mars 2021