Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nyfikna och kloka frågor när EU-minister besökte Fredrika Bremergymnasiet

Fredagen den 12 februari fick Fredrika Bremergymnasiet I Haninge kommun celebert besök i form av EU-ministern Hans Dahlgren (S), inbjuden av Cornelia Bensland, lärare på skolan. Eleverna på skolan hade gemensamt förberett ett antal frågor som modererades av Melih Uzel, Sofia Hallin och Elias Viklund från klass EK18a.

Elever från Fredrika Bremergymnasiet modererar samtal med EU-minister Hans Dahlgren EU-ministerbesök på Fredrika Bremergymnasiet Foto: Cornelia Bensland

Cornelia Bensland, lärare i juridik och ekonomi på Fredrika Bremergymnasiet var den som bjöd in ministern för att möta skolans elever.

- Jag tror verkligen att skolan måste integrera världen utanför för att lättare väcka intresse hos eleven, men också bättre förstå att det vi pratar om i klassrummet är en del av verkligheten. Dessutom hoppas jag att olika möten ger en bättre variation, de kan kanske väcka drömmar och hjälpa elever att se olika framtidsmöjligheter, säger Cornelia.

Hans Dahlgren är sedan ett par år tillbaka EU-minister och arbetar normalt från Bryssel eller Luxemburg men har naturligt nog arbetat på distans och digitalt den senaste tiden. Nu är han på en digital turné för att träffa och prata med gymnasieelever runt om i landet.

På fredagen hade turen kommit till Fredrika Bremergymnasiet och frågestunden öppnades med frågan om vad som ingår i uppdraget som EU-minister. Ett uppdrag som enligt Hans innehåller flera delar, bland annat att representera Sverige i Bryssel i frågor som rör den gemensamma ekonomin, Brexit och vaccination. Men även att förankra frågor i Sveriges regering innan EU-möten och att se till att frågorna är förankrade bland alla partier.

Flera andra kloka frågor ställdes till ministern, bland annat vilket inflytande ministern har i sin roll. Hans beskriver det som ett gemensamt arbete med utskottet hemma i Sverige, där man tillsammans med alla partier kommer överens om vilka frågor som ska drivas från Sverige.

- Mina frågor handlar om EU:s arbete, budget och Brexit. Och att arbeta för respekten för rättsstaten, vikten av ett oberoende rättsväsende i Europa. En del länder slirar där och mitt arbete är att se till att vi lever upp till de demokratiska värderingar som vi delar i EU, säger Hans Dahlgren.

Eleverna kunde via sina klasser ställa frågor, och i en av klasserna undrade vad man gör för att få framgång i livet.

- Att vara nyfiken och att lära sig språk, ju yngre man är desto lättare är det. Läs så många språk du kan. Och kunna digitala medier, det är nyckeln till framtiden. Och det är ju något som faktiskt är positivt med pandemin, att vi blivit bättre på de digitala verktygen, avslutar Hans.

Läs mer om Fredrika Bremergymnasiet på fredrikabremergymnasiet.haninge.se 

Senast uppdaterad: 17 februari 2021