Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grundskolorna får tillgång till fler lokaler för att begränsa smittspridningen

Grundskolorna i Haninge kommun får, efter ett beslut från kommunstyrelsens ordförande, möjlighet att kostnadsfritt använda avställda lokaler och klassrum. Detta är ytterligare ett verktyg i att begränsa smittspridningen och minska trängseln i kommunens grundskolor.

Arbetet med att begränsa smittspridningen i skolmiljö innefattar en rad olika åtgärder, bland annat har scheman gjorts om och lunchserveringen förlängts för att få en spridning på eleverna.

I syfte att minska trängseln i skolornas lokaler samt i kollektivtrafiken har regeringen beslutat att högstadieskolor har möjlighet att övergå till fjärr- och distansundervisning. Beslutet innefattar inte grundsärskolan eller lägre stadier. Haninge kommun har beslutat att bedriva flexibel skolgång på högstadieskolorna, det vill säga en del i skolan och en del på distans. Nuvarande beslut om flexibel skolgång gäller till och med 14 februari. Även gymnasieskolorna bedriver växelvis undervisning i syfte att bidra till minskad smittspridning.

Som ytterligare ett verktyg i att minska smittspridningen och begränsa trängseln får nu grundskolorna möjlighet att använda avställda lokaler och klassrum kostnadsfritt om de har sådana i sin verksamhet. Framförallt gäller behovet grundsärskolan och i låg- och mellanstadieverksamheter.

Haninge kommun arbetar för ett effektivt lokalutnyttjande och förvaltningarna betalar för de lokaler de nyttjar och kostnader för tomma lokaler hanteras kommunövergripande och belastar inte skolan. Nu ges skolorna under en period möjlighet att kostnadsfritt nyttja avställda lokaler i sin dagliga verksamhet.

Beslutet om nyttjande om avställda lokaler gäller som längst till 2021-06-30, men kan vid behov komma att förkortas.

Senast uppdaterad: 5 februari 2021