Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Engagera dig och påverka

Nu har du som medborgare möjlighet att bidra till det goda livet i Haninge. Lämna in ett Haningeförslag om hur kommunen kan bli bättre, utvecklas eller förändras. Dela ditt förslag med andra och rösta på andras Haningeförslag.

Rudan sjön med vy mot pendeltåget Foto: Peter Malmrup

Har du tankar om hur Haninge ska se ut? Saknar du något i kommunen eller är det något som du önskar få se mer av? Nu har du som medborgare möjlighet att lämna förslag och idéer genom vår nya e-tjänst, Haningeförslag. Genom förslagen kan våra förtroendevalda samt tjänstpersoner få bättre kunskap om samt förståelse för vilka frågor som engagerar i kommunen.

Engagemang och delaktighet genom röstning

Du som lämnar in ditt Haningeförslag kommer att kunna ta del av förslaget på kommunens hemsida. Alla förslag är tillgängliga för alla att ta del av, här ges även möjlighet till röstning. För att ett förslag ska behandlas i nämnd krävs att andra röstar på förslaget. Ett Haningeförslag som går vidare till nämnd ska ha 50 röster eller mer.

Ett förslag som lämnas in i e-tjänsten är tillgängliga på kommunens hemsida i 90 dagar. Det är då möjligt att rösta samt dela förslaget under den tidsperioden.

Tänk på att du måste vara medborgare i Haninge för att få lämna samt rösta på förslag. Ett Haningeförslag ska handla om det som ryms inom de verksamheter som kommunen ansvarar för.

Här kan du lämna in ditt eget Haningeförslag och även rösta på andras förslag

Haningeförslag nytt sedan årsskiftet

Under hösten 2020 beslutade kommunfullmäktige att ersätta tidigare medborgarförslag med Haningeförslag. Haningeförslag införs från och med den 1 januari 2021 och är ett e-förslag bestående av en idé eller ett förslag från medborgarna till kommunen. Haningeförslag är ett sätt att förbättra alla medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunen. Syftet är att stärka dialogen, öka delaktigheten och möjligheterna att engagera sig. ’

 

Kontakt

Haningeförslag

haningeforslag@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 februari 2021