Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lifecare – vårt nya verksamhetssystem

I mitten av sommaren blev det klart att Tieto Sweden AB får uppdraget att leverera det nya verksamhetssystemet Lifecare till social- och äldreförvaltningens verksamheter. Avtalet gäller initialt i sex år och kan förlängas och gälla som längst i 12 år.

Händer som skriver på en laptop Foto: Mostphotos

Social- och äldreförvaltningen planerar under hösten för införandet av Lifecare. Hela projektet omfattar 18 månader. Under planeringsfasen kommer tidplaner, resursbehov och utbildningsplaner att tas fram. Därefter tar själva införandet vid. Införandet sker successivt genom att olika moduler för respektive del inom social- och äldreomsorgen installeras. Det är Gustav Genberg och Per Carlsson som kommer att vara förvaltningens projektledare tillsammans med representanter från leverantören.

Ursprungligen ingick även nyckelfri låshantering i upphandlingen. Denna del var avsedd att användas inom hemtjänsten. På grund av att anbuden, avseende denna del, var för kostsamma har nyckelfri låshantering tagits bort. Ett eventuellt införande är skjutet på framtiden.

Privata företag som utför hemtjänst påverkas

Verksamheter som tidigare arbetat i Combine behöver i och med bytet till Lifecare lära sig det nya systemet. Utbildning kommer att ges till speciellt utvalda personer på alla privat företag som utför hemtjänst i Haninge kommun. Varje företag får minst en så kallade superanvändare som i sin tur utbildar sina kollegor.

Mer information?

Information kommer att ges löpande under projektets gång och en första informationsträff för de privata företagen som tillhandahåller hemtjänst i kommunen planeras under hösten.

Kontaktpersoner:

Per Carlsson
per.carlsson@haninge.se

Gustav Genberg
gustav.genberg@haninge.se


Om LOV

Privata företagen som utför exempelvis hemtjänst kallas ofta för LOV-utförare. LOV är en förkortning av lagen om valfrihetssystem. Haninge kommun ger den enskilde möjligheten att välja privat eller kommunal utförare av beviljade hemtjänstinsatser.

Senast uppdaterad: 11 september 2020