Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information från ledningsgruppen på KOF

Ledningsgruppen på kultur- och fritidsförvaltningen träffas varannan onsdag för att diskutera förvaltningsövergripande strategiska frågor.

Linda Peltonen

Under vecka 37 träffades gruppen för sitt andra möte efter sommarsemestrarna. Linda Peltonen, tf förvaltningschef, berättar om vad gruppen haft på agendan hittills på sina möten:

- Vi har såklart summerat sommaren och kan bland annat konstatera att våra kommunala badplatser, Höglundabadet och våra friluftsområden verkligen var välbesökta och att våra medarbetare på ett föredömligt sätt tagit hand om både platserna och besökarna. Även popupkulturen har ju visat sig vara en framgångssaga och vi har redan kunnat erbjuda Haninges invånare många olika typer av överraskningar runt om i kommunen. Det arbetet fortsätter hela hösten och det känns såklart väldigt roligt. Vi har också tillsammans diskuterat möjligheten att öppna upp igen för coronaanpassade arrangemang, vilket vi också kommer att göra inom kort.

Ledningsgruppen fick under senaste mötet bland annat ta del av riskanalyser som gjorts med anledningen av att tjänsten som tillgänglighetsstrateg inte kommer att ersättas när nuvarande strateg går i pension.

- Det finns en stor samstämmighet i att tillgänglighetsfrågorna ska tas om hand av alla verksamheter. Nu finns en utmaning och en möjlighet att integrera tillgänglighetsfrågorna på ett nytt sätt och vi är rörande överens om att det är allas ansvar att dessa tas om hand i vår dagliga verksamhet. Utveckling och stöd har fått i uppdrag att ta fram ett förslag för hur vi ska organisera det arbetet från 2021 och framåt.

Ledningsgruppen hann också med att få information kring kommande APU.

- Den årliga arbetsplatsundersökningen (APU) är ett bra verktyg i vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vi fick med Rebecka Salomonssons hjälp möjlighet att fundera över hur vi ska arbeta med resultat och uppföljning i år. Det blir extra utmanande eftersom effekterna av coronapandemin säkerligen kommer att avspegla sig i resultaten.

Efter ett tidigare beslut från KDLG, kommundirektörens ledningsgrupp, bokade också ledningsgruppen in ett tillfälle för att utbildas i ”Kommunikation för ledare”. Utbildningen består av fyra moduler som täcker grundläggande kommunikation, presentationsteknik, kommunikativt ledarskap och förändringskommunikation.

- Den här utbildningen kommer att ge oss nya verktyg för att utveckla vår verksamhet och känns otroligt viktig. När ledningsgruppen genomfört utbildningen kommer även verksamhetschefer och strateger utbildas.

Du har ett förordnande som förvaltningschef året ut, hur påverkar det ditt arbete?

- Min ambition är att inte låta mitt arbete påverkas av tidshorisonten för förordnandet utan jag vill arbeta med förvaltningens bästa i sikte, precis som jag alltid gjort. Min uppgift är att se till förvaltningen som helhet och att ha ett långsiktigt perspektiv och det kommer jag att ha under hösten. Tillsammans med ledningsgruppen hoppas jag kunna förflytta förvaltningen ytterligare några steg framåt och utlovar löpande rapporter om vårt arbete här på Hint.

Ledningsgruppen består av:

  • Linda Peltonen, tf förvaltningschef
  • Klas Sandberg, områdeschef norr
  • Maria Backe, områdeschef central
  • Mehmet Mesut Yildiz, tf områdeschef syd
  • Lotta Gusterman, chef Utveckling och stöd
  • Anna Törnqvist, verksamhetscontroller
  • Rebecka Salomonsson, HR-konsult
  • Linn Eriksson, controller
  • Karin Borgefors, kommunikationsstrateg

Senast uppdaterad: 10 september 2020