Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information från ledningsgruppen

Ledningsgruppen samlas varannan onsdag för att diskutera och fatta beslut i frågor som berör förvaltningen. Denna gång träffades gruppen i Torvalla simhalls lokaler.

Mehmet Yildiz Mehmet Yildiz, tf områdeschef Syd Foto: Mehmet Yildiz

- Att vi genomför våra möten på olika ställen är ett sätt för oss i gruppen att få komma ut i organisationen och upptäcka vår fina verksamhet, berättar Mehmet Yildiz, tf områdeschef Syd.

Ledningsgruppen fattade under detta möte bland annat beslut om att ge i uppdrag åt avdelningen Utveckling & stöd att utreda principerna för hyressättning av förvaltningens lokaler. Målet är att hyressättningen är likvärdig för alla föreningar som hyr av förvaltningen och att hyressättningen går i linje med hur övriga kommunen gör.

Ett annat beslut som fattades rör resultatet av den kommungemensamma internkontrollen.

- Det har visat sig att hela kommunen har stor förbättringspotential när det gäller tillämpningen av regelverket för representation, kurser, konferenser och resor. Vi gör helt enkelt för många fel. Det kan till exempel handla om att man glömmer att bifoga deltagarlistor eller inte uppger syfte med sitt möte, säger Mehmet.

För att undersöka hur det ser ut inom kultur- och fritidsförvaltningen beslutade ledningsgruppen att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att kartlägga och komma med förslag på åtgärder.

På agendan denna gång stod också diskussioner kring hur förvaltningen kan förbättra rutinerna för äskanden av investeringsmedel och information kring Handlingsplan för friluften 2021-2023. Även förvaltningens Strategiska plan var uppe för diskussion och arbetet med planen fortgår som planerat. Den kommer att vara på dagordningen både på Strategiskt forum  (ledningsgruppen och förvaltningens strateger) och chefsträffen i oktober.

- Vi avslutade vårt möte med en kort work-shop kring kommunikation. Vi identifierade tillsammans vilka förväntningar det finns på våra kommunikationsfunktioner och hur dessa kan mötas på olika sätt, berättar Mehmet.

- Det är fantastiskt kul att vi har höga förväntningar och Linda Peltonen (tf förvaltningschef) är tydlig med att just kommunikation kommer att stå högt upp på hela förvaltningens agenda framöver. Det är vi alla tillsammans som måste äga vår kommunikation och hantera den med hjälp av vår kommunikationsstrateg och kommunikatör. Utmanande och väldigt roligt!

Senast uppdaterad: 30 september 2020