Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förvaltningscentrala stödfunktioner samlas i avdelningen verksamhetsstöd och utveckling

Social- och äldreförvaltningens nya avdelning verksamhetsstöd och utveckling träder i kraft den 1 september. Avdelningen blir en sammanslagning av socialförvaltningens kansli, äldreförvaltningens stab- och kvalitetsavdelning samt stödfunktioner från andra avdelningar.

Från vänster: Linda Romlin, André Schembri , Linda Strand och Lena Gerlofstig. Foto: Haninge kommun. På bilden: Linda Romlin, André Schembri , Linda Strand och Lena Gerlofstig.

Den nya avdelningen leds av Lena Gerlofstig och består av tre enheter; kanslienhet, utvecklingsenhet och en administrativ enhet. Enhetschefer för respektive enhet är André Schembri, Linda Romlin och Linda Strand. Eftersom medarbetarna tidigare tillhört antingen social- eller äldreförvaltningen kommer arbetssätten och tjänsterna nu att ses över.

Utgångspunkten för den fysiska placeringen i kommunhuset är att enheterna ska sitta tillsammans, vilket medför att flera kommer att byta rum framöver.

Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling

Senast uppdaterad: 1 september 2020