Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Små förbättringar leder till stora förändringar

På höstens första "lilla" chefsforum hälsade Magnus Gyllestad, kommundirektör, välkommen till "det nya normala". En tillvaro där vi träffas både digitalt och - som vid chefsforum denna gång - fysiskt.

Bild på hand som håller i glödlampa Foto: Mostphotos

Magnus Gyllestad inledde med att beskriva de utmaningar kommunen står inför. Haninge ska gå från förort till stad på ett hållbart sätt. Det innebär att vi fortsätter på resan som ska utveckla oss som koncern och som organisation. Det är ett arbete som vi måste göra tillsammans. Coronapandemin har visat att vi är bra på att släcka bränder, nu måste vi även ta oss an det systematiska och strukturella utvecklingsarbetet genom att fortsätta jobba med innovation och ständiga förbättringar.

Ett mind-set som leder till ständiga förbättringar

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, lyfte utmaningen med att ständigt utvecklas samtidigt som resurserna behöver räcka till mer. Hon talade om att ett mind-set i vardagen där små förbättringar kan utmana oss och även skapa arbetsglädje. Det är just de många små förbättringarna som leder till de stora förändringarna.

Dags att överge våra hatthyllor

Magnus Gyllestad poängterade att vi inte kommer att klara framtidens utmaningar om vi jobbar på idag, som vi gjorde igår. Vi behöver skapa en kultur och ett mod hos alla som innebär att vi gör små förbättringar hela tiden. Det är där vi har effektiviseringar att hämta hem. Vi ska ha fokus på både lilla i (ständiga förbättringar) och stora I (innovationer), men att vi arbetar med lilla i ger väldigt stor effekt.  Magnus lyfte fram att vi behöver utveckla vår förmåga att välja bort saker som inte längre fyller en funktion, optimera det vi redan gör bra och ibland skapa helt nya lösningar.

För att exemplifiera vad som inte fyller en funktion lyfte Magnus fram hatthyllan. En produkt som ursprungligen var konstruerad för att förhindra spridning av löss, och som ser likadan ut idag trots att lusproblemet inte längre existerar. Poängen var att vi behöver bli bättre på att se och överge våra "hatthyllor".

En tillåtande kultur främjar utveckling

För att exemplifiera vilken kultur vi behöver verka inom lyfte Magnus Gyllestad fram Röda fel och Gröna fel. Röda fel är saker som helt enkelt inte får förekomma. Det handlar om risk för människors liv och om lagkrav vi aldrig kan bortse ifrån. Gröna fel handlar om att vi måste tillåta oss att ibland misslyckas. Alla chefer har en viktig roll i att bygga en kultur för lärande, och det gör vi tillsammans. 

Chefsforum avslutades med en gruppövning där alla chefer fick resonera kring egna "hatthyllor" och även lyfta fram innovationer (stora I) som gjorts i verksamheten.

Nästa chefsforum 26 november

På nästa chefsforum, 26 november,  där alla chefer i kommunen deltar kommer Leif Denti att hålla en föreläsning på temat innovation och ständiga förbättringar. Leif Denti forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation som post-doc vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Senast uppdaterad: 25 september 2020