Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vill du utbilda dig till undersköterska eller vårdbiträde?

Med utbildningssatsningen Äldreomsorgslyftet har du möjlighet att utbilda dig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid. Utbildningarna startar redan hösten 2020.

Närbild på en glad sjuksköterska Foto: Mostphotos

För att kunna söka till utbildningen behöver du vara tillsvidareanställd eller visstidsanställd och intresserad av en tillsvidareanställning på heltid. Du behöver även uppfylla kriterier som att behärska svenska språket och ha förutsättningar och motivation att fullfölja dina studier.

Äldreomsorgslyftet finansieras delvis av statsbidrag från regeringen. Syftet med Äldreomsorgslyftet är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg och attrahera fler att söka sig till omvårdnadsyrket. Äldreomsorgslyftet innebär att ny och befintlig personal hos kommunala utförare, samt privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen, ges möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Antalet platser är begränsade. Du som har dokumenterad vårdbiträdesutbildning i grunden och vill läsa vidare till undersköterska kommer att prioriteras.

Är du intresserad av att delta i Äldreomsorgslyftet, tala med din närmaste chef som anmäler dig. Din närmaste chef kan också berätta mer om vilka villkor som gäller för deltagande.

Frågor och svar om äldreomsorgslyftet

Får jag lön under hela utbildningen eller bara för en del av utbildningen?

Som grundregel kommer du studera med studietakt 50 %. Du får lön under tiden du studerar. Övriga 50 % arbetar du som vanligt. Du behöver vara beredd på att genomföra en del självstudier på din fritid, vilket är vanligt när man studerar.

Jag har dyslexi, kan jag delta i Äldreomsorgslyftet?

Ja, det går bra. Det är bra att informera om detta vid intervjun med kompetenssamordnare. Informationen kommer lämnas till utbildningsanordnaren för att kunna planera för anpassade studier.

Kan jag utbilda mig till undersköterska fast jag inte läst till vårdbiträde tidigare?

Tidsperioden som lyftet pågår är begränsad och utbildningen till undersköterska är lång. Den som inte har läst till dokumenterat vårdbiträde tidigare kommer därför i första hand erbjudas möjlighet att läsa till dokumenterat vårdbiträde, vilket motsvarar den första halvan av en undersköterskeutbildning. Fullständig studieplan kan fastställas först efter att medarbetaren skrivits in på skolan och det är tydligt vilka kurser som kan valideras.

Jag har läst flera kurser tidigare, behöver jag börja om från början?

Det går att ansöka om att validera tidigare lästa kurser och på så vis korta utbildningen. Bedömningen görs av utbildningsanordnaren/skolan. Se till att du har dina tidigare betyg redo för snabb hantering. Den som har dokumenterad vårdbiträdesutbildning sedan tidigare kommer prioriteras att delta i Äldreomsorgslyftet.

Kan den medarbetare som redan studerar till undersköterska eller vårdbiträde delta i Äldreomsorgslyftet?

Ja, det går bra. En bedömning kommer göras om medarbetaren deltar i en utbildning som uppfyller Skolverkets kriterier för undersköterske/vårdbiträdesutbildning.

Senast uppdaterad: 4 november 2020