Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från strategiskt forum

Första veckan i oktober samlades ledningsgruppen och förvaltningens strateger i den konstellation som benämns strategiskt forum. Gruppen träffades under en dag för att diskutera och arbeta med förvaltningens strategiska plan och budget.

Deltagarna i strategiskt forum Deltagare i strategiskt forum Foto: Haninge kommun

Linda Peltonen, tf förvaltningschef, förklarar syftet med strategiskt forum:

- Strategiskt forum är förvaltningschefens forum för att styra och leda verksamheten på bästa sätt och vårt syfte är att gemensamt besluta om förvaltningens strategiska inriktning.

Strategiskt forum träffas fyra gånger per år och agendan följer den årliga processen kring verksamhetsplanering, budget och uppföljning.

- Det är min absoluta övertygelse att flera kompetenser ger klokare beslut, säger Linda Peltonen. Att tillsammans få samtala kring framtida utmaningar med våra experter inom olika områden ger oss i slutändan bättre verksamhet.

På senaste mötet fortsatte arbetet med förvaltningens strategiska plan (tidigare transformationskarta). Gruppen fick fördjupa sig i de spårområden ledningsgruppen tidigare fattat beslut om och försöka konkretisera vilka milstolpar förvaltningen behöver nå fram till 2030.

- Förmiddagens arbete tydliggjorde att vi har en del utmaningar med att enas kring processer för hur vi planerar och följer upp vår verksamhet. De beslut vi fattar när vi vill utveckla olika områden behöver vara väl underbyggda. För att nå dit måste vi utvärdera och analysera det vi gör. Vi behöver ställa oss frågan: gör vi rätt saker?

- Vår verksamhet behöver förändras i takt med att människors behov och efterfrågan på fritids- och kulturutbud förändras. Vi behöver samtidigt förhålla oss till de ekonomiska ramar vi har. Det kan komma att betyda att vi behöver arbeta mer över gränserna mellan verksamheter och öka samnyttjandet av ytor och lokaler.

Den andra halvan av mötet ägnades åt budgetdiskussioner och prioriteringar utifrån de politiska mål, program och planer förvaltningen har att förhålla sig till.

- Det är viktigt att vi prioriterar vad vi ska göra - och vad vi inte ska göra - i förhållande till vårt uppdrag. Vi har mål och styrdokument att förhålla oss till och det gläder mig att alla deltagare på strategiskt forum under dagen gjorde sitt yttersta för att bidra med sina tankar kring hur vi ska nå våra mål med de förutsättningar vi får budgetmässigt, avslutar Linda.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020