Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från nämnderna i september 2020

Den 22 och 23 september hade kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden sina sammanträden. Nämnderna antog respektive nämnds delårsrapport 2 för 2020 och svarade på en remiss för detaljplan för Västerhaninge centrum.

Klubba från nämnden. Foto: Mostphotos

I kultur- och demokratinämnden behandlades tre ärenden med åtgärder kopplade till den pågående pandemin som gällde föreningsbidrag, beräkning av lokalt aktivitetsstöd och tillfälliga förändringar inom biblioteksverksamheten i Haninge kommun. Nämnden beslutade även att ingå avtal med Taekwondo klubb Wiking avseende bidrag till lokalhyra.

Idrotts- och fritidsnämnden behandlade två nya medborgarförslag som gick till beredning. Nämnden slutbehandlade även sex stycken medborgarförslag. Nämnden beslutade även i tre ärenden kopplade till den pågående pandemin, som gällde föreningsbidrag, beräkning av lokalt aktivitetsstöd samt tillfälligt borttagna avbokningsavgifter vid sena avbokningar i kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar.

Protokoll KDN

Protokoll IFN

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020