Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nya utmaningar för två av våra chefer på stadsbyggnadsförvaltningen

När Sofia Åsell kommer tillbaka från sin föräldraledighet den 1 november tillträder hon den nya tjänsten som biträdande förvaltningschef. Rebecca Briving som under en period varit tf bygglovschef blir ordinarie bygglovschef. – Jag är glad över att kunna ge dessa två kompetenta och duktiga chefer denna utvecklingsmöjlighet. Denna lösning ger oss stabilitet och möjligheten att än mer driva på den positiva utvecklingen inom förvaltningen, säger Anna W Haapaniemi, stadsbyggnadschef.

Porträttbilder på Rebecca Briving och Sofia Åsell Rebecca Briving och Sofie Åsell Foto: Olof Holdar samt stadsbyggnadsförvaltningen

Anna har av kommundirektören fått uppdraget att ansvara för framtagandet av tillväxtportföljen. Detta är ett viktigt och av förvaltningen efterlängtat arbete för att få en bättre styrning och samordning av våra stadsbyggnadsprojekt samt för att skapa rätt förutsättningar för att genomföra dem.

Det är samtidigt ett omfattande uppdrag som innebär att förvaltningschefen behöver delegera vidare flera ansvarsområden därför genomfördes rekryteringen av Sofia Åsell till den nya tjänsten som biträdande förvaltningschef. Förvaltningschefen har fortsatt hela det övergripande ansvaret för förvaltningen men tjänsten som biträdande förvaltningschef innebär att ta ansvar för, leda och utveckla förvaltningens administrativa verksamhet. I rollen ingår ansvar för förvaltningens verksamhetsplanering, att säkerställa uppfyllnad av förvaltningens politiskt uppsatta mål, ekonomi, uppföljning och revision. Sofia Åsell kommer också att ha personalansvar för stabens medarbetare. Biträdande förvaltningschef är underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

– Rebecca är redan känd och beprövad som bygglovschef. Genom att tillsätta henne som ordinarie bygglovschef skapar vi trygghet och stabilitet på bygglovsavdelningen. Hon har också värdefull kunskap om verksamheten genom sin erfarenhet som verksamhetscontroller, tf bygglovschef och tf lantmäterichef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Med dessa rekryteringar är nu ledningsgruppen fulltalig.

– Jag vill verkligen tacka Rebecca och Lise för att de axlat så väl de dubbla roller och ansvar de haft under detta annorlunda år. Även om det har varit tungt så har det också berikat vår verksamhet och gett ökade kunskaper och insikter om våra verksamheter. Jag är mycket övertygad om att det är bra att chefer ibland ”går mellan” olika chefsuppdrag. Det utvecklar både individen och organisationen i stort genom att det ökar förståelsen för och kunskapen om helheten.

Organisationsförändringen och tillsättningen av chefstjänsterna har som brukligt förankrats i samverkan med facket och föregåtts av risk- och konsekvensanalyser för både staben och bygglovsavdelningen.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2020