Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunens Idrottspolitiska program klubbat

Idrott i Haninge ska vara jämställd och tillgänglig och alla i Haninge ska, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ha möjlighet att idrotta och vara fysiskt aktiva genom hela livet. Det slår kommunens nya Idrottspolitiska program fast.

Närbild av ben på människor som springer ett lopp Foto: Mostphotos

Kommunfullmäktige beslutade den 14 september att anta det nya idrottspolitiska programmet som gäller för år 2020-2025. Genom det idrottspolitiska programmet finns en tydlig riktning för hur Haninge kommun ska arbeta för att främja människors möjligheter till idrott och fysiska aktivitet. Programmet är kommunövergripande och berör därför alla nämnder och bolag.

- Vi vet att en av dagens största utmaningar är att människor blir allt mer stillasittande och framförallt är det våra barn och unga som är allt mer inaktiva, säger Ylva Bökman, idrotts- och friluftsstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen. Det Idrottspolitiska programmet tydliggör hur vi som kommun ska ta oss an den här utmaningen.

Ylva har varit ansvarig för framtagandet av programmet och hon är mån om att lyfta att det berör alla förvaltningar och bolag.

- Det här är inte en fråga bara för mig eller mina kollegor på kultur- och fritidsförvaltningen. Vi som kommun måste möjliggöra att det finns olika sätt att röra på sig, både genom vardagsaktivitet och spontanidrottande men också genom att det finns många alternativ till att idrotta i olika organiserade former. Genom samarbete både inom kommunen och med olika externa parter, som föreningslivet, ska möjligheten för människor att idrotta och vara aktiva ytterligare öka i Haninge.

- Vi vet att intresset för att röra på sig och att idrotta grundläggs redan hos barn och att rörelse är otroligt viktigt både för barns fysiska, men också sociala och mentala utveckling. Här har exempelvis skolan en nyckelroll eftersom de når alla barn. Samtidigt handlar det om att i stadsplaneringen planera och skapa utrymme för idrott och rörelse. Sedan ska självklart våra olika anläggningar inspirera och locka fler till rörelse och vara trygga att vistas i.

Ylva planerar nu för hur programmet ska implementeras i kommunen och komma alla förvaltningar till del på ett bra sätt. Programmet finns att ladda ner i högerkolumnen, och efterfrågas tryckta ex kan ni kontakta Ylva (se kontaktuppgifter till höger).

Kontakt

Erik da Silva Örlin
Idrotts- och friluftsstrateg
08-606 75 04

erik.dasilvaorlin@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020