Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge skördar flera framgångar som skolkommun

Rekordhöga betygsresultat, högt rankad bland lärarstudenter och en förebild i att säkra lärarresurser till utsatta områden. Haninge kommun har under 2020 skördat flera framgångar efter ett par år av intensivt utvecklingsarbete. Men trots framgångarna kommer kommunen inte slå av på takten, utan lägger nu in en högre växel för att ytterligare stärka Haninge som skolkommun.

Två pojkar gör high five med varandra i ett klassrum Foto: Mostphotos

Hösten 2018 startade utbildningsförvaltningen ett utvecklingsarbete från grunden för att möta de utmaningar man stod inför i form av lärarbrist och otillräcklig likvärdighet i en kommun som växer i rekordfart.

Förvaltningen vände på många stenar och genomförde en rad konkreta insatser för att höja kvaliteten i verksamheten. Men det handlade också om att se över organisationen i sin helhet för att hitta nya strukturer och arbetsformer för ökad involvering och dialog. Och arbetet har nu gett resultat på flera områden.

Bästa betygsresultaten under 2000-talet

Gymnasiebehörigheten i årskurs 9 ökade med 1,5 procentenheter till 87,5 procent för läsåret 2019/20. Ett resultat som är det bästa grundskolan haft under hela 2000-talet. Gymnasiebehörigheten ligger nu cirka två procentenheter över snittet i riket.

En förklaring till resultatet  är att skolorna fokuserat mer på det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att utveckla lärmiljöerna.

- Trots pandemin har skolorna lyckats upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen och mött elevernas behov på ett bra sätt. Jag är stolt över vad våra elever och lärare har lyckats åstadkomma. Det här rimmar med kommunens mål att erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar på eleverna, säger Pär Olsson, verksamhetschef för grundskolan.

Populär bland lärarstudenter

Nyligen kom också Universum Sverige ut med sin rankning av Sveriges 50 mest attraktiva arbetsgivare med målgruppen lärar- och förskolestudenter. Kommunen kvalade för första gången in på listan, och knep en placering på plats 45. Det skedde i konkurrens med 290 kommuner och fristående huvudmän men även myndigheter som Skolverket.

- Det är oerhört positivt att vi är populära bland lärarstudenter. Förmågan att knyta till sig studenter är avgörande för att bli en attraktiv skolkommun och här tror jag att vårt samarbete med Stockholms universitet kring studenternas verksamhetsförlagda utbildning varit en framgång, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör. 

Förebild för att säkra lärarresurser till utsatta områden

Under hösten lyfte dessutom Skolinspektionen Haninge kommun som ett positivt exempel på hur en kommun kan arbeta strategiskt för att hjälpa skolor att hitta behöriga lärare och fördela resurser till utsatta områden. En utmaning som många kommuner brottas med.

Nyckeln till framgång i Haninge har varit att grundskoleavdelningen involverat hela organisationen och samarbetat med rektorerna för att hitta bra lösningar.

”Vi vill, vågar och kan tänka nytt”

Även om förvaltningen tagit kliv framåt så stannar den inte upp i sitt utvecklingsarbete utan behöver fortsatt arbeta med viktiga frågor som lärarbehörighet och kunskapsresultat där det fortfarande finns utmaningar.

 - Vi kommer nu lägga in en högre växel i arbetet för vi vill, vågar och kan tänka nytt för att möta de utmaningar organisationen står inför. Vi ser att när medarbetarna får samarbeta kring dem hittar vi de innovativa lösningarna. Det skapar i sig en kreativ miljö där medarbetarna trivs och känner sig delaktiga vilket är en förutsättning för att våra barn och elever ska kunna prestera bra. Och det är förstås viktigt att vi har politiken med oss i utvecklingsarbetet, och det känner jag att vi har. Det är en av grundstenarna för att bli en attraktiv skolkommun, säger utbildningsdirektör Henrik Lindh.

Senast uppdaterad: 2 november 2020