Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Flexibel skolgång införs på Måsö och Höglundaskolan

Den 13 oktober infördes flexibel skolgång på Höglundaskolan. Från och med i morgon den 16 oktober görs detta även på Måsöskolan. Det görs för att säkra en långsiktig kvalité i undervisningen. Detta innebär att distansutbildning kommer att ges för samtliga elever i årskurs 4-6. Beslutet gäller till och med den 23 oktober för båda skolorna.

Kollage med symboler för corona på grön bakgrund. Foto: Kollage

Med anledning av att skolorna har en lägre bemanning än vanligt behöver åtgärder genomföras. Detta för att säkra en undervisning av god kvalité och ge lärarna mer tid till att genomföra undervisningen både i skolan och på distans, något som även gynnar våra elever. 

Vi är måna om att skapa goda förutsättningar för vår personal i den rådande situationen som kan hålla i sig länge. Vi behöver ställa om för att säkra vår personals arbetsmiljö och våra elevers utbildning. 


Vad innebär flexibel skolgång? 

I samband med att flexibel skolgång införs anpassar skolan undervisningen efter varje enskild årskurs. Grundskolorna har en god erfarenhet från vårens distansundervisning och med utgångspunkt från detta kommer undervisning ske på distans med start den 13 oktober på Höglundaskolan och från och med 16 oktober på Måsöskolan. Varje årskurs kommer att få särskild information om hur skolgången kommer att se ut för just dem och då via Schoolsoft.  


Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att läraren undervisar eleven genom digitala eller analoga skoluppgifter. Uppgifterna kommer eleven att kunna utföra hemma. Eleverna kommer även kunna ta hjälp av skolans läxhjälp som finns tillgänglig på vår fritidsverksamhet. Undervisningen kan komma att bedrivas under halvdagar, varannan dag eller med andra lösningar som skolan bedömer vara genomförbara. 

Klasslärare för respektive årskurs kommer att informera eleverna samt dess vårdnadshavare direkt via Schoolsoft om vad detta innebär. 


Särskilt stöd

Elever som behöver särskild omsorg eller särskilt stöd i undervisningen kommer att få det fortsatt på plats i skolans lokaler. 

Fritids och måltider 

Fritidsverksamheten kommer att vara öppen för elever i årskurs 4-6. Alla elever är välkomna till fritidsverksamheten som öppnar kl 13.00. Skolan kommer även att erbjuda läxhjälp under fritidsverksamhetens tider. 
Det kommer även att finnas möjlighet till lunch för de elever som önskar äta på skolan. 
 
Vi vill också påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: 

  • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020