Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbetsmiljön i fokus för fortsatt arbete under Coronapandemin

Haninge kommun ser, i samverkan med övriga kommuner i länet, en ökad risk med att pandemin kommer att pågå under en längre tid. Då det är viktigt att kommunen som arbetsgivare säkerställer en säker arbetsmiljö både för de medarbetare vars arbetsuppgifter kräver närvaro på arbetsplatsen som för de som har möjlighet att arbeta hemma.

Klisterdekal på i fikarum. Foto: Tilda Frödén

Beslutet är fattat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning, men också för att säkerställa att kommunens samhällsviktiga verksamheter fungerar och att kommunen uppfyller skyldigheterna i arbetsmiljölagen.

– De flesta som arbetar i Haninge kommun har arbetsuppgifter som kräver att man är på sin arbetsplats, konstaterar Gunilla Ejefors-Lublin, HR direktör.

Det finns ett omfattande stöd från HR avdelningen i både rutiner, avtal, frågor och svar samt kommunikationsmaterial så man kan skylta upp arbetsplatserna för att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Det är viktigt att vi ser till arbetsmiljön både vid arbete på plats i kommunen och vid hemarbete. Därför har vi i det nya beslutet förtydligat att vikten av att göra riskbedömningar och handlingsplaner för att få en god arbetsmiljö på den ordinarie arbetsplatsen och också rutiner för att hantera en god arbetsmiljö även vid hemarbete, säger Gunilla Ejefors-Lublin, HR-direktör.

Kommundirektören har i det fattade beslutet också förtydligat under vilka förutsättningar hemarbete kan ske. Det innebär att vissa arbetsuppgifter för en del medarbetare även fortsättningsvis kan utföras i hemmet, men det också till viss del krävs närvaro på arbetsplatsen. I beslutet finns även anvisningar hur arbetsmiljön ska hanteras både på arbetsplatsen och i hemmet.

– Vi ser att det finns risk för att pandemin kommer att hålla i sig över en längre tid och jag och min ledningsgrupp har nu sett över tidigare beslut och förtydligat rutiner för hemarbete och även förhållningssätt på arbetsplatsen. Det nya beslutet är mer långsiktigt. Det gäller som längst till 1 mars 2021 om inte förutsättningarna ändras innan dess, säger Magnus Gyllestad.

Beslutet i korthet

Kommundirektören har beslutat att förvaltningschef, VD för de kommunalt ägda bolagen samt avdelningschefer inom KSF får följande uppdrag.

  1. Att säkerställa att det kontinuerligt genomförs riskbedömningar och tas fram handlingsplaner i enlighet med Arbetsmiljölag (1977:1160) i syfte att säkerställa en säker arbetsmiljö för de medarbetare som har arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen.
  2. Att besluta om att medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras utanför arbetsplatsen får arbeta hemifrån del av arbetstid. Detta innebär att viss tid av arbetstiden ska utföras på den ordinarie arbetsplatsen.

Uppgiften kan vidaredelegeras till chefer.

När det gäller punkt 2, så ska en riskbedömning göras avseende vilka grupper och personer som utifrån verksamheternas behov har förutsättningar att arbeta hemifrån och i bedömningen ska det tas hänsyn till både fysiska och sociala förhållanden. För medarbetare som arbetar hemma viss tid ska ett distansarbetsavtal ska tecknas.

Mer information om rutiner och beslut

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020