Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utbildningsdagar för dig som möter nyanlända barn och föräldrar

Välkommen att anmäla dig till kompetenssatsningen som ska säkerställa alla barns rätt till jämlik vård. Forskning pekar på att utrikesfödda barn inte når lika tidig hjälp som svenskfödda barn, trots att barn med flyktingbakgrund har en högre förekomst av psykisk ohälsa.

En flicka sitter på gräset med en röd ballong i form av ett hjärta Foto: Mostphotos

Du som möter nyanlända barn och föräldrar erbjuds en heldagsutbildning om hur psykisk ohälsa identifieras hos barn. Utbildningen kommer att visa på vägar till samtal med barn och föräldrar, ge kunskap om remissvägar, om arbetet med föräldrastöd och om hur samverkan sker med vården och psykiatrin. Utbildningen kommmer att genomföras digitalt med anledning av covid-19.

Du kan välja mellan utbildningsdagarna den 12 januari alternativt 14 januari

Anmäl dig till utbildningsdagen den 12 januari

Anmäl dig till utbildningsdagen den 14 januari

Bakgrund

Kompetenssatsningen är en del i forskningsprojektet Tidig intervention för nyanlända barns psykiska hälsa (TINA). Forskningsprojektet vill öka nyanlända familjers kännedom om första linjens psykiatri för barn och unga. Målet är att alla barn ska ha tillgång till tidigt stöd och jämlika förutsättningar för en god hälsa.

Genom ett antal insatser ska projektet öka kunskapen om psykisk ohälsa och kännedom om första linjen hos nyanlända familjer men även hos personal som de möter.

Projektet kommer utvärdera om ökad kunskap och kännedom leder till att fler nyanlända barn och unga besöker Rudans vårdcentral som är den vårdgivare i kommunen som ingår i projektet.

Redan i höst kommer följande insatser att ske:

  • Informationsinsatser för nyanlända föräldrar
    Nyanlända föräldrar ska erbjudas information om barns psykiska hälsa i ett pass om 1,5 timme från regionens hälsokommunikatörer. Informationen kommer att ges på modersmålet eller på lätt svenska. Informationspassen kommer erbjudas vid flera tillfällen med start november 2020 och minst ett halvår framåt.
  • Djupintervjuer
    Genom djupintervjuer och andra metoder ska projektet undersöka vilka faktorer som bidrar till att vissa gruppers användning av första linjens psykiatri är avsevärt lägre.

Om projektet

TINA bedrivs av Karolinska institutet och Transkulturellt Centrum och är finansierat av Vetenskapsrådet. Rudans vårdcentral är den vårdgivare i kommunen som ingår i projektet.

Om Rudans vårdcentral: 
Inför 2021 förstärks psykologbemanningen ytterligare för att kunna svara mot ett högre inflöde av patienter.

Senast uppdaterad: 9 december 2020