Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rapport från nämnderna i oktober 2020

Den 20 och 21 oktober hade kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden sina sammanträden. Nämnderna antog respektive nämnds sammanträdesplan för 2021, beslutade om en revidering av delegationsordningen grundat i en årlig översyn av densamma, samt behandlade ett ärende om framtida lokalbehov i Västerhaninge centrum.

Klubba från nämnden. Foto: Mostphotos

I kultur- och demokratinämnden slutbehandlades 4 medborgarförslag och nämnden svarade på 2 motioner. Nämnden beslutade även om vilka personer som får kulturstipendium och Haningesalongens stipendium 2020.

Idrotts- och fritidsnämnden slutbehandlade 3 stycken medborgarförslag och beslutade om nya principer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar. Nämnden informerades också om lokalt aktivitetsstöd (LOK-bidrag).

Protokoll KDN

Protokoll IFN

Senast uppdaterad: 6 november 2020