Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Personlig skyddsutrustning mot covid-19 förstärks med munskydd från den 24 november

Den förstärkta skyddsutrustningen är tillfällig. På grund av den kraftigt ökande smittspridningen ska nu både visir och munskydd användas i alla ansiktsnära omvårdnadssituationer med brukare som enligt Socialstyrelsens kriterier tillhör en riskgrupp. Detta gäller oavsett om personen är frisk eller sjuk i covid-19.

Ett munskydd som ligger på ett bord Foto: Mostphotos

Med ansiktsnära situation menas situationer inom en meters avstånd som vid matning, omvårdnad i sängen, tandborstning och så vidare. Om avståndet mellan personal och patient eller brukare är mer än en meter anses arbetet inte vara ansiktsnära.

Detta gäller samtliga verksamheter med personer i riskgrupp: Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, boendestöd, dagverksamhet, personlig assistans, daglig verksamhet SoL och LSS, boende med särskild service SoL, stödboende SoL, särskilt boende LSS samt korttidsboende barn/vuxna.

Senast uppdaterad: 24 november 2020