Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

En höst med stora utmaningar

Smittspridningen ökar i Stockholms län och vi går precis som många andra kommuner i regionen mot en höst och vinter med nya utmaningar. Vi har samtidigt fått en tydlig signal från regeringen att detta skall ses som en av våra mest prioriterade frågor.

Kommundirektör Magnus Gyllestad Magnus Gyllestad Foto: Fredrik Hjerling

Vi var säkert många som lyssnade till statsministerns tal till nationen om det allvarliga läget som landet befinner sig i, men jag vill också upprepa det som gäller som lika viktigt – Det finns hopp. Jag vill därför skicka en hälsning till alla er som arbetar med att upprätthålla kommunens verksamheter utifrån det gällande läget.

Under den kommande tiden är det fortsatt viktigt att både hålla avstånd och att följa de rutiner och riktlinjer som råder kring pandemin. Här har jag fått positiva signaler om att vi gör ett väldigt bra arbete. För att ytterligare skärpa vikten av att begränsa smittspridningen är det viktigt att vi nu fortsätter med det kontinuerliga arbetet kring riskanalyser kring både verksamheter och vår egen arbetsmiljö.

Här har vi alla en viktig uppgift att delta aktivt i den lokala dialogen på våra arbetsplatser och i vår verksamhet. Vänta inte på att någon annan ska ta initiativet utan prata med din chef och dina kollegor vad vi tillsammans kan göra för att underlätta för arbetet i våra verksamheter. Detta gäller även i våra dagliga möten, ta chansen att se varandra även om ni deltar i digitala möten. Lyssna in och uppmuntra varandra. Vi är varandras arbetsmiljö.

Utmaningen att begränsa smittspridningen kommer inte att vara lätt. Behovet av kommunens tjänster kommer förmodligen inte att bli mindre under vinterhalvåret, snarare ser vi ett ökat behov av den sammanhållning och samordning som kommunen i mångt och mycket ansvarar för. Jag kommer därför inte bara att be er hålla i och hålla ut, nu gäller det också att vi anpassa vårt vardagliga värv så att vi klarar av att minska smittspridningen. Jag vet att vi i Haninge kommun har gjort ett fantastiskt arbete hittills och att vi kan klara detta, nu mer än någonsin tidigare gäller det att hjälpas åt.

Tillsammans med övriga myndigheter i Stockholms län har Haninge kommun vidtagit en rad åtgärder för att vi ska kunna begränsa en andra våg av smittspridning. Vi har snabbt ställt om verksamhet, anpassat våra rutiner för personal och hur vi bedriver hela kommunens verksamhet i allt från skola, omsorg till vårt kulturutbud. Jag är mycket stolt över det arbete vi har åstadkommit hittills. Som jag nämnde tidigare – Det finns hopp.

Mitt budskap är att vi nu behöver följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten med extra skärpa och att göra det vi kan för att ta extra ansvar för att minska smittspridningen. Vi ska göra det enkelt för de vi arbetar för och tillsammans med. Mitt budskap är också ett tack till dig som verkar inom Haninge kommun.

Till sist en personlig reflektion; Vi står inför en utmanande höst och vinter som vi alla behöver möta och hantera tillsammans. Du är inte ensam i detta. Jag vet att vi i Haninge kommun kommer att klarar av detta. Ta hand om dig själv och om andra. Låt oss hjälpas åt för att tillsammans bryta smittspridningen. Vi gör ett bra jobb – Trots det allvarsamma läget.

Senast uppdaterad: 24 november 2020