Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Mätning visar hög följsamhet av hygienrutiner på Haninges vård- och omsorgsboenden

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort en nationell mätning av hur de basala hygienrutinerna och klädreglerna följs vid patientnära arbete på vård- och omsorgsboenden. Mätningen visar att följsamheten i Sverige är hög rent generellt och att Haninge placerar sig på den övre fjärdedelen av de verksamheter som har granskats.

Någon tar på sig plasthandskar. Foto: Haninge kommun

- Vi har sedan i våras arbetat med rutiner för om misstanke eller konstaterad smitta når våra boenden och dessa är väl inarbetade nu, säger Anna Sörman som är avdelningschef med ansvar för Haninge kommuns vård- och omsorgsboenden.

Mätningen bygger Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Metoden har varit observationsstudier vid patientnära arbete - exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling. Varje person har observerats med avseende på både basala hygienrutiner och klädregler.

Det som har granskats är, desinfektion av händerna, att handskar byts mellan arbete med olika patienter samt mellan olika arbetsmoment hos samma patient. Det har även granskats att  engångsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock har använts på rätt sätt. Haninge kommun når efterlevnaden med 78 %  i jämförelse med riket som ligger på 64 %.

- Vi är stolta över resultatet men vi har en handlingsplan med mål är att uppnå 100 %, säger Eva Backlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska Haninge kommun.

Förutsättningar för att uppnå bra resultat

Det är viktigt att arbetskläderna ska ha korta ärmar och bytas dagligen samt då de blivit våta eller synligt förorenade. Det är arbetsgivaren som fastställer att korrekt arbetsklädsel används.

Händer och underarmar ska vara fria från ringar, klockor, armband, bandage och stödskenor för att kunna hålla en adekvat handhygien. Naglarna ska vara korta och fria från nagellack och konstgjort material för att kunna genomföra för en adekvat handhygien. Med korta naglar menas att naglarna inte syns från handflatan. Fri från nagellack inkluderar även ofärgat nagellack. Hår ska vara kort eller uppsatt om det är längre än axellångt eller riskerar att hänga ner.

Senast uppdaterad: 27 november 2020