Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information från ledningsgruppen

När ledningsgruppen träffades senast stod bland annat Torvalla energiprojekt och Dimios-mätning på agendan. Ledningsgruppen ägnade också tid åt att uppdatera den s.k Fyrfältaren som ligger till grund för fortsatta bedömningar av hur coronapandemin påverkar verksamheten.

Klas Sandberg Klas Sandberg, områdeschef norr Foto: Haninge kommun

Klas Strandberg, områdeschef norr, berättar mer:

- Det kändes viktigt att vi tog oss tid att utifrån rådande läge med striktare restriktioner bedöma hur läget ser ut just på förvaltningen och hur det kan utvecklas framöver. Michael Carlsson, säkerhetsansvarig på KOF, guidade oss igenom analysen av nuläget och vad vi vet och vad vi behöver förhålla oss till. Att arbeta med fyrfältaren är nyttigt och nödvändigt.

Ledningsgruppen följde också upp den föredragning som hölls på förra chefsträffen om sociala medier och beslutade om åtgärder som ska förbättra dessa kanaler. Bland annat ska en grundutbildning för sociala medieredaktörer tas fram.

Linn Eriksson, ekonomicontroller KSF, redogjorde för aktuella energikostnader och fjärrvärmekostnader för Torvalla mot bakgrund av genomfört energilagringsprojekt. I Linns undersökning visar det sig att KOF skulle kunna vidta ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna för energianvändning på Torvalla.

- Just den här frågan är väldigt komplex och i vårt fortsatta arbete kan vi behöva ta hjälp av olika kompetenser inom förvaltningen och kommunen för att komma vidare, säger Klas. Ett annat viktigt beslut som rör ekonomin och som vi tog var att alla fritidsgårdar ska inventera sina IT-verktyg. Det är viktigt att vi bara betalar för den utrusning som vi själva använder. 

En av alla de saker som coronapandemin påverkat har varit satsningen på att utveckla Kulturkalendern till en bilaga i Mitt i Haninge. Nu gör förvaltningen omtag och ledningsgruppen beslutade att bilagan ska ges ut fyra gånger per år under 2021 och fokus ligger på att informera om kulturevenemang.

- Slutligen fick vi också resultatet av Dimios-mätningen presenterat för oss. Det är en koncernövergripande mätning av digital mognad. Vi kan se att Kof har förbättringspotential inom många områden och vi lämnade också synpunkter på att undersökningen av många bedömts som lite klurig att besvara.

Totalt har 28 personer inom förvaltningen besvarat undersökningen. Resultatet av undersökningen kommer bland annat att användas i den fortsatta planeringen av arbetet inom fokusområdet ”Digitalisering och innovation” och i handlingsplaner för digitalisering inom kommunen.

Senast uppdaterad: 16 november 2020