Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Information avseende lönerörelsen 2020 för Kommunals medlemmar

Kommunals förhandlingsdelegation i Haninge kommun har idag tyvärr valt att frånträda förhandlingar om löneöversyn 2020. Anledningen är bland annat att de anser att arbetsgivaren inte har tillmötesgått deras yrkande om löneökningsnivåer.

Gunilla Ejefors-Lublin HR-direktör. Gunilla Ejefors-Lublin, HR-direktör Haninge kommun. Foto: Fredrik Hjerling

Kommunals förhandlingsdelegation i Haninge kommun har idag tyvärr valt att frånträda förhandlingar om löneöversyn 2020. Anledningen är bland annat att de anser att arbetsgivaren inte har tillmötesgått deras yrkande om löneökningsnivåer.

Att kommunal nu frånträder förhandlingarna innebär att arbetsgivaren nu ensidigt beslutar om löneökningsnivåer i löneöversynen 2020.

Arbetsgivarens bedömning är att kommunals förhandlingsdelegation har haft seriösa yrkanden utifrån medlemmarnas krav och samhällsuppdrag. Det är dock så att arbetsgivaren har svårt att möta kommunals yrkanden i många delar, detta beroende på de kostnader som yrkandena innebär på längre sikt.

Arbetsgivaren har istället valt att försöka möta upp våra medarbetares möjlighet att få ut årets lönerevision i samband med löneutbetalningen i december. Vi har dessutom önskat höja engångsbeloppet från 5 500 kr (enligt det centrala avtalet) till 6 000 kr per medlem i Kommunal samt oorganiserade inom Kommunals avtalsområde.

Detta eftersom vi som arbetsgivare vill uppmärksamma det fantastiska jobb våra medarbetare har gjort i våra viktiga verksamheter under pandemin.

I och med att kommunal nu har frånträtt 2020 års förhandling kommer arbetsgivaren att ensidigt fatta beslut om följande:

 1. Vår ambition är att både engångsbeloppet och lönepåslag ska komma ut till medarbetarna innan jul.
 2. Vi bedömer att samtliga medarbetare likvärdigt utfört ett exceptionellt gott arbete under denna utmanande period. Arbetsgivaren bygger vår lönesättning på detta kriterie och beslutar därmed att alla inom Kommunals avtalsområde får det centralt överenskomna utrymmet om 520 kronor per månad från och med november 2020.
 3. Det extra påslaget till yrkesutbildade inom vård, skola, omsorg kommer att hanteras i särskild ordning och utbetalas med lönen i januari retroaktivt från och med november.

Arbetsgivaren kommer nu i samarbete med kommunal att ta fram tidsplan för 2021 års lönerevision.

 

Bakgrund:

Kommunals yrkande:

 • Lägsta lön outbildade 22 500 kr
 • Lägst lön utbildade 24 500 kr       
 • Potten 650  kr vid generellt påslag
 • Vid lönepåslag 250 kr mindre skall handlingsplan finnas upprättad där det tydligt ska framgå orsaken till den låga löneutvecklingen samt vad som krävs för att förändra detta samt datum när uppföljning ska ske.
 • Om medarbetarsamtal inte är genomförda enligt överenskommet årshjul skall  Kommunals medlemmar erhålla 250 kr extra som ett engångsbelopp
 • Sänkning av nattarbetstid 1/9-21 till 34;00
 • Extra utrymmet 0,4% inom vård ,skola och omsorg till samtliga yrkesutbildade.
 • Tim.lönerna höjs med 4kr 1/11-20 samt 4kr ¼-21
 • Vidare skall AG redovisa hur man säkerställt att visstidsanställda erhållit månadslön och inte av slentrian fortsatt på tim.lön
 • En dialog behövs kring medarbetare som arbetat länge i kommunen, men saknar formell utbildning, där ingångslönen är lågt satt vilket medför en för hög löneglidning på arbetsplatsen kopplat till att medarbetarna faktiskt utför sina arbetsuppgifter med hög kompetens och bidrar till kvalitét i verksamheten.

Senast uppdaterad: 19 november 2020